Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Björklöf sprider felaktiga uppgifter

Annons

Punkt för punkt vill jag istället redogöra för Leksands kommuns investeringar och kostnader inom Arenaområdet och Kulturtriangeln, utifrån kommunens handlingar och beslut:

* Leksands kommun har inte köpt in sig i Leksands IFs fastighetsbolag. Satsningen är ett samverkansprojekt mellan Leksands IF, företag och näringsliv och samhället. Leksands kommuns insats var gamla ishallen, träningsishallen och ersättning för eftersatt underhåll. Resten klarade LIF tillsammans med företag. Med överlåtelsen försvann kommunens kapitalkostnad (2,3 miljoner per år), vilket istället avsätts under 25 år för att nolla det bokförda värdet på anläggningarna. Det finns inget dolt i detta.

* Kommunen betalar i dag en årshyra om 4,46 miljoner per år, ligger fast i 25 år. Det medför lägre kostnader för kommunen i dag (trots att nya Arenan erbjuder bättre kvaliteter och möjligheter) än vad det kostat att fortsatt driva den gamla Ishallen med träningsishall. Med nödvändig upprustning (minst 20 miljoner) hade kostnaden i år varit minst sju miljoner per år - alltså betydligt mer än i dag. SBs uppgifter är långt ifrån verkligheten.

* Tilläggshyran är inte en subvention, utan en del av hyresavtalet. Eftersom kommunens hyra är oförändrad i 25 år (oavsett ökande energikostnader, personalkostnader med mera), delar parterna istället risken med stigande räntor. (Stigande räntor drabbar också "hyran" i en kommunägd ishall.) Underlaget för tilläggshyran är 71,6 miljoner - inte 85 miljoner som SB skriver. I dag ger ränteläget en årshyra på cirka 5,3 miljoner (4,46 + 0,84 mkr), vilket är betydligt lägre jämfört med fortsatt egen drift i gamla ishallen (ca 7 mkr). SBs påstående om "subvention med 16 miljoner" är direkt felaktigt!

* Leksands kommuns "satsning på Arenan är omkring 250 miljoner eller tio miljoner per år" skriver SB. I verkligheten består denna satsning av

a) överlåtelse av gamla ishallen för rivning, träningsishallen och ett bidrag för eftersatt underhåll om tillsammans 55 miljoner bokfört värde

b) nytt idrottsområde med friidrottsanläggning, nya fotbollsplaner, omklädningsrum med mera, nya gator med gång- och cykelstråk i området, samt uppfräschade parkeringsytor från Kulturhuset via Kyrkan till Hildasholm och idrottsområdet, uppfräschning inom skolområdet mot Arenatorget och parkeringsytorna utanför Ejendals Arena och Leksandshallen. För detta har cirka 70 miljoner investerats.

Utan överlåtelse hade gamla ishallen krävt en ordentlig upprustning, motsvarande kommunens insats. Kommunens kostnader blir då lika i båda fallen, för SB menar väl inte att vi skulle vara utan ishall i Leksand? Åtgärderna under b) ger ökade kapital- och driftskostnader på ca 4,5 miljoner per år, men dessa är inte bara till glädje för Arenan, utan också för skolan, besökare på Hildasholm, Kulturhuset, Kyrkan med flera.

Leksand har i dag en modern arena för olika sport- och kulturarrangemang, konferenser, mässor med mera. Besöksantalet har ökat med över 100 000 per år, och Ejendals Arena är i dag en av de större arbetsplatserna i kommunen. Varför ser inte SB detta som positivt?.

En seriös politisk debatt måste utgå från fakta. Med alla felaktiga ekonomiska uppgifter förvillar SB istället läsarna. Vad är syftet med detta? Vill han misskreditera såväl LIF som Leksands kommun inför fortsatt utveckling av turistnäringen i Leksand?

Bo Pettersson (c)

kommunalråd

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv insändare

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv insändare

Mer läsning

Annons