Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Är länsstyrelsen kompetentatt bedöma miljöpåverkan?

Annons

Länsstyrelsen avstyrker i inlagor till miljödomstolar en återstart av Ejforsens lilla bykraftverk. Byborna i Sörsjön, som ser kraftverket byggt 1915-1917 som ett kulturarv från en tidigare generation bybor, stöder, liksom Malungs kommun, en återstart av kraftverket . För att kunna pröva riktigheten i länsstyrelsen argument mot en återstart har man bland annat begärt svar på följande frågor.

- Definition och beskrivning av acceptabla miljöskador vid en återstart av kraftverket.

- Beskrivning av bedömningsmetodik använd vid värdering av skador på natur och fiskebestånd.

På första frågan svarar miljöenheten att länsstyrelsens bevarandemål för Fuluälven "är att bibehålla och återställa förhållanden avseende vattenföring och flödesdynamik i Fulans vattensystem". Länsstyrelsen anser att en återuppbyggnad av kraftverket motverkar denna målsättning och att en återstart därför medför större än acceptabla miljöskador.

På andra frågan svaras: "Någon vedertagen bedömningsmetodik för värdering av skador på natur och fisketillstånd har inte använts utan länsstyrelsens bedömning är gjord i det enskilda fallet utifrån den kunskap länsstyrelsen har om området".

Om miljöenheten inte kan ge mer konkreta svar på ovanstående och liknande frågor bör dess kompetens att bedöma miljöpåverkan ifrågasättas. I så fall bör också ifrågasättas värdet av länsstyrelsens uppfattning att miljöpåverkan vid Ejforsen blir större än acceptabelt enligt miljöbalken. Klart är i alla fall att svaren inte ger sörsjöborna och andra möjlighet att pröva och sakligt bemöta länsstyrelsens argument mot Ejforsen. Detta torde i varje fall ur deras synpunkt vara ett hot mot rättsäkerheten.

Mikael du Bouzet

Ordförande i Sörsjöns byalag

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv insändare

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv insändare

Mer läsning

Annons