Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Insändare: Valutakurser påverkar inte kommunernas upplåningskostnader

Annons

Replik: Kommuner och regioner står för en stor andel av den välfärd som levereras till svenskarna i form av vård, skola, omsorg och andra samhällstjänster. Skatter och avgifter finansierar till stora delar kommunernas åtaganden, men större investeringar finansieras ofta med lån från Kommuninvest. 

I en insändare nyligen hävdar signaturen Leksing att kommunernas upplåningskostnader kan komma att öka på grund av Kommuninvests upplåning utomlands och senare års försvagning av den svenska kronan. Insändaren innehåller tyvärr flera faktafel, och vi bemöter dem nedan i tur och ordning.

1: ”[Medlemmarna i Kommuninvest] svarar för varandras skulder så som de vore sin egen.”

Fakta: Medlemmarna är enbart ansvariga för sin del av Kommuninvests skulder, inte för de skulder som upptagits av andra medlemmar. 

2:  ”[För kommuner som] tar upp krediter i Kommuninvest kommer kostnadsbilden att förändras under 2019 när gamla obligationslån förfaller och nya skall upphandlas på den internationella kapitalmarknaden.”

Fakta: Kommuninvest försäkrar alltid bort valutarisken när upplåning görs i utländsk valuta, just för att medlemmarna inte negativt ska påverkas av valutakursförändringar. Valutarisk uppstår dock kopplat till räntenetton från placeringar i utländska valutor, men denna risk är liten i förhållande till Kommuninvests storlek. Dessutom är det inte ovanligt att äldre lån tagits upp till högre räntenivåer än dagens, vilket innebär att när lån omsätts nu så kan det ske till lägre räntenivåer än tidigare. 

3: ”Från att tidigare ha lånat upp pengar på den internationella kapitalmarknaden i svenska kronor ökar nu låneskulden i utländsk valuta.”

Fakta: Kommuninvests mål är att ha cirka hälften av upplåningen i svenska kronor. De senaste fem åren, 2014-2018, har svenska kronor varit den största upplåningsvalutan. 

Med andra ord: Kostnaden för att låna pengar hos Kommuninvest är till mycket liten del beroende av valutakursutvecklingen. En medlemskommun i Kommuninvest ansvarar inte för någon annan medlems skulder. Kommuninvest har den största delen av sin upplåning i Sverige och i svenska kronor. 

Vår uppfattning är att det främst är ett högre generellt ränteläge som skulle kunna fördyra kommunernas upplåningskostnader. Räntekostnadernas andel av skatter och bidrag utgör idag cirka 1,5 procent av kommunsektorns intäkter i form av skatter och bidrag.

 

Maria Viimne, vice vd, Kommuninvest i Sverige AB

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv insändare

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv insändare
Annons