Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Insändare: Kommunens revisorer fick ej komma till tals om sin kritik

Annons

Kommunfullmäktige Hedemora 16 april 2019: Till många närvarandes förvåning gavs kommunens revisorer ej möjlighet att komma till tals och ge sin förklaring till varför ansvarsfrihet avstyrks beträffande bildningsnämnden och omsorgsnämnden. Dessa båda nämnder visar ett underskott om totalt långt över 20 miljoner kronor mot budget i samband med bokslut för år 2018. Av någon anledning hade punkten revisorerna informerar utgått från dagordningen till detta viktiga möte då bokslut presenteras. Orsaken till detta kan man fundera över. I de efterföljande omröstningarna angående ansvarsfrihet råder partipiskan hos den styrande majoriteten, då ingen av fullmäktiges ledamöter prickades trots revisorernas avstyrkan till ansvarsfrihet, eller kanske saknas kunskap om ekonomi hos majoriteten.

Vidare kan konstateras att aktieutdelning begärts av dotterbolaget Hedemora energi AB om 2,9 miljoner kronor för att täcka upp underskottet till ett nollresultat i Hedemora kommuns räkenskaper för år 2018. Denna aktieutdelning verkar helt fel då Hedemora energi har ett enormt stort reinvesteringsbehov av vatten- och avloppsledningar i sitt nät i hela kommunen och behöver alla medel för eget bruk.

I debatter mot oppositionen yttrade sig endast ett av kommunalråden. Detta visar att ett kommunalråd räcker för Hedemora kommun, varvid vi kan spara miljonbelopp till behövande verksamheter. 

Närvarande vid mötet 

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv insändare

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv insändare
Annons