Annons
Vidare till dt.se
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

Idylliska bilder om bister verklighet

Dalkullans idylliska inramning bryter mot den bistra och hårda verkligheten hon fick utstå.
Örjan Hamrin läser en ny bok om herrarbeten av Hoff Sven Hedlund som bidrar till att bredda bilden av Dalkullans arbetsvillkor.

Det finns märkvärdigheter och egenheter med Dalarna och vissa begrepp förknippas som arbetsvandringar och herrarbete. Det står för att arbeta åt herrarna och har spelat en stor roll i landskapets liv. En som engagerat sig starkt i kvinnornas olika herrarbeten är Hoff Sven Hedlund, som just kommit ut med en bok med titeln Dalkullor. En svensk märkvärdighet.

På många sätt kan man undra över titeln och det faktum att boken snarast blivit en bilderbok. Men främst under 1800-talets nationalromantiska era fanns ett starkt intresse för Dalarna och inte minst det märkliga folk som befolkade landskapet och som genom arbetsvandringar syntes på andra håll i Sverige. Bilden av Dalarna var vid denna tid bilder av dalfolket, kort och gott.

Bakgrunden var att för många fattiga socknar med små jordbruk var arbetsvandringar av nöden tvunget. Där fanns ett överskott på arbetskraft med stora svårigheter att försörja den egna befolkningen medan det på andra håll kunde råda brist på arbetskraft. Det finns därmed en stark social aspekt kring detta som syftar på att dalfolket i gemen hade en underordnad ställning gentemot herrarna.

Företeelsen har en lång historia. Från 1500-talet kunde man betala av sin skatt till staten genom att leverera kol eller timmer till Falu gruva. Hade man inga såna tillgångar fick man vackert bege sig till Falun och göra dagsverken, för betala skulle man. Med tiden anpassades staden Falun till att ta emot säsongsarbetande dalfolk genom att inrätta speciella färdstugor. Det var inga hotell precis, standarden var den absolut enklast tänkbara. Med åren utvecklades ett ömsesidigt beroende mellan Falun på den ena sidan och Siljanssocknarna och Västerdalarna på den andra. För många var det trots allt en fördel att vara borta och inte nöta på bondgårdens magra matförråd. Med tiden utvidgades arbetsvandringarna till att omfatta stora delar av Bergslagen. I och med Faluns stagnation under 1700-talets senare del fick man söka arbete längre bort. Den så kallade Dalkarlsvägen mot Stockholm blev Dalarnas pulsåder.

Karlarna fick mest hålla på med grovarbete som vedsågning, dikesgrävning och stenarbeten. Med åren utvecklades hantverksskickligheten till husbyggen, brobyggen, murning och måleriarbete. De var populära som arbetskraft genom yrkesskicklighet och inte minst för att de accepterade låg betalning och nöjde sig med enkel mat som vattgröt.

Arbetsvandringarna har också en koppling till hantverk och slöjd. Man kunde ta med sig egentillverkade produkter och sälja och man hade ibland stor nytta av det hantverk man behärskade när det kunde utövas på plats.

Nestorn när det gäller att beskriva företeelsen är etnologen Göran Rosander, vars doktorsavhandling från 1967 kort och gott kallas Herrarbete. Mot denna bakgrund ska man betrakta Hoff Sven Hedlunds nyutkomna bok Dalkullor. En svensk märkvärdighet . Han har växt upp i den tid när herrarbetet var på väg att ebba ut. I sex år har Hoff Sven arbetat med att ta fram uppgifter om kullorna. Det har nu resulterat i en omfattande bilderbok.

Egentligen är just kullornas roll i sammanhanget intressantast. Ämnet är mångfacetterat. I slutet av 1600-talet började kvinnorna ge sig ut på herrarbete och de fortsatte långt in på 1900-talet. De gick långt, inte bara till Mälardalen och Stockholm utan även till södra Sverige och efter Norrlandskusten. Kullorna återfinns i enstaka fall under 1800-talet även i Ryssland och England. De tog på sig i stort sett alla typer av extra arbeten de kunde få, många både fysiskt hårda och även farliga. De arbeten som erbjöds var säsongsbetonade. Ofta gällde det tvättande och hushållsarbete. Många slet ont i tunga jobb som mursmäckornas bärande av murbruk på stegar till byggen eller att arbeta i sågverk. Bryggerikullornas slit har skildrats i bild av Anders Zorn då hans egen mor var bryggerikulla i Uppsala. Arbetet på Liljeholmens ljusfabrik sköttes i hög grad av ett lag Rättvikskullor. Ett farligt arbete utfördes av krutkullorna när de hanterade skarpladdade patroner på ammunitionsfabriken i Karlsborg.

Hoff Sven Hedlund berättar att det började det med att han i Hjortnäs/Sunnanäng blev engagerad i två föreningar med hembygdsanknytning och började läsa gamla protokoll. "Det fanns inga kvinnor. Karlar var ordförande, sekreterare och kassörer. Allt handlade om karlar. Jag bestämde mig för att försöka gå i kvinnornas fotspår". Han kunde börja på hemmaplan Hans mormor gick som ung flicka från Leksand till Gävle och tog hon en fraktskuta till Stockholm för att arbeta på ett bryggeri. Hans mor åkte som 17-åring till Stockholm för att försörja sig som trädgårdskulla.

Det har skrivits om kvinnor i herrarbete tidigare. 1980 gav Dalarnas museum ut en fotobok som sammanställdes av Ingrid Andersson, Dalarna i kvinnominne efter en bildinventering och 2010 kom Aino Trosells roman Hjärtblad, som skildrar en ung Malungskvinnas arbetsvandringar i en brytningstid.

För oss i dag kan det vara svårt att förstå vilka starka känslor dessa arbetsvandrande kvinnor väckte. Ofta var bilden av kullorna idyllisk. Det framgår tydligt av Hoff Svens bok med den mängd olika bilder som finns av de märkliga dalkullorna. Den innehåller 1800-talets nationalromantiska konstbilder och trägravyrer från dåtidens tidningar liksom det tidiga 1900-talets vykort där dalkullorna blev populära motiv. Det var den officiella bilden man presenterade.

Kullorna kunde man se på torgen, på varuhus och som gårdfarihandlare. Över huvud taget har tidens konstbilder av herrarbetet spelat en viktig roll i bilden av Dalarna – oavsett om den är sann eller mytifierad. Dalfolket i Stockholm blev på sin tid något av en turistattraktion. När Artur Hazelius byggde upp Skansen blev hans kontakter med dalkullorna viktiga. De fick sköta olika för besökarna synliga arbeten på anläggningen och det var viktigt att de använde sina dräkter. Kullorna blev därmed något av staffagefigurer på detta friluftsmuseum.

Det är en vacker bok med vackra bilder. I ett attraktivt vackert bildmaterial är risken stor att bilderna tar över hand. Men den yttre bilden har Hoff Sven förklarat och han gestaltar även en helt annan bild som han till stor del låter komma från kvinnorna själva. Här använder han kullornas egna fotografier, dokument, brev och dagböcker. Därmed hjälper han oss att bena upp olika benämningar och arbetsbegreppen kring kullorna. Många gripande levnadsöden finns skildrade. Här kan nämnas Pilt Karin Ersdotters öde som blev något av idol i Stockholm och kallades Den vackra dalkullan. Väl hemma i Djura blev hon övergiven av fästman och utfryst av tidigare vänner. Hon hade gjort något som man inte gör - brutit ett socialt mönster. Över huvud taget finns det en tydlig motsättning mellan tidens idylliska inramning och den bistra och hårda verkligheten.

Flera bilder är kända sedan tidigare. Här blir dom insatta i sitt sammanhang. För många i och utom Dalarna är kanske detta åtminstone till delar en okänd historia, och boken Dalkullor. En svensk märkvärdighet är väl värd att ta till sig.