Annons
Vidare till dt.se
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

Högt pris för billiga transporter

Många i åkeribranschen har drabbats hårt av de brott som alltför ofta inte blir uppklarade och nu förväntar vi oss en rejäl upprensning. Bara dieselstölderna under år 2011 uppgick till 7 300 stycken. Och inte minst finns det sociala dimensioner där utländska chaufförer utnyttjas på ett utstuderat sätt och varken får skälig lön eller sjukersättning. Dessutom ersätts de utifrån antal körda mil, vilket strider mot lagen.

Utländska chaufförer lever i månader i sina lastbilar, är underbetalda med en lön på 6 500-15 000 kronor per månad enligt deras egen utsago. Ingen tillgång till dusch, toalett eller möjlighet att hålla sig varm i hytten på vintern när man ska sova eftersom det också kostar pengar. Det är ovärdigt ett land som Sverige att transporter sker på detta sätt. Det resulterar i stölder för överlevnad och försörjning, de är själva ersättningsskyldiga om något händer med bilen och sjukersättning är inte att tala om. Det är ett högt pris att betala för billiga transporter, både mänskligt och ekonomiskt.

Vi har i flera år påtalat för polis, tull och andra myndigheter samt berörda ministrar att detta är ett allvarligt hot och ett underskattat problem hos landets makthavare.

Vi har förslag på hur ganska enkla förändringar kan rätta till mycket av det som är ruttet. Vi har merparten av branschen bakom oss. 8 000 medlemsföretag vill se en upprensning och här är våra förslag.

Kontrollen av att transporterna utförs enligt gällande lagar och regler är i dag under all kritik. Det leder i sin tur till social dumping, marknadsstörningar och illojal konkurrens. Här finns åtskilliga exempel. Trafiktillstånd saknas, chaufförerna lever under omänskliga villkor med usla löner. Den som köper transporttjänster har ett ansvar som beställare att köpa lagenliga tjänster. Beställarna måste ta ett större ansvar för sina varutransporter.

Drivmedelsstölderna har ökat lavinartat i Sydsverige och uppställningsplatser för lastbilar fungerar som langningscentraler åt minderåriga. Underbetalda förare från främst forna öststater har inte lön så de kan köpa mat för dagen, utan de måste få sidoinkomster. En av dessa sidoinkomster är försäljning av smuggelsprit. Våra åkare ringer polisen men alltför få brott leder till åtal och konsekvenser. Höj straffvärdet betydligt för brott som drabbar åkerinäringen och använd hela straffskalan som redan finns.

Inom EU kan åkeriföretagen utföra tillfälliga inrikes transporter i andra länder än hemlandet, så kallat cabotage. Det är i sig positivt eftersom färre transporter går tomma. Då minskar antalet transporter och därmed miljöpåverkan. Detta missbrukas på ett synnerligen utstuderat sätt och undergräver den seriösa och laglydiga majoriteten av alla åkare. Varje vecka går ett tidigare livskraftigt företag under, delvis på grund av illegala transporter. Cabotage är och ska vara ett undantag från den normala verksamheten och inget annat. Myndigheterna måste gå samman och garantera en fungerande kontroll så att vi får samma förutsättningar för alla. Det är dags att hitta sätt att på plats stoppa olagligheterna: sätt en klamp på däcket och förhindra fortsatt färd och att eventuella brister på fordonet åtgärdas, kräv bötesbetalning direkt på plats.

Vi vill bidra till en positiv, hållbar samhällsutveckling och det är fruktansvärt att se näringen krackelera på grund av oseriösa aktörer som fuskar med regelverket. Därför har vi också gjort gemensam sak med branschföreträdare i andra länder i en gemensam skrivelse till EU-kommissionen samt uppmärksammat infrastrukturministern. Den kallas Nödbromsen.

Vidare föreslår vi en ny, specialiserad myndighet med rätt att utföra fordonskontroller, motsvarande tyska BAG, bildas. BAG rymmer såväl regelverk och lagstiftning, som yrkestrafikens generella villkor i Tyskland. I dag är det mellan 5-10 myndigheter som har ansvaret och det fungerar inte. Till det kommer nuvarande 21 polismyndigheter med varierade arbetssätt och metoder.

Vi välkomnar verkligen den granskning som leder till förändring och förbättring för alla duktiga och seriösa åkare som lägger ner en otrolig tid och kraft i sitt företag. Konkurrens är bra och sunt. Men då ska den också vara på lika villkor.

Sveriges Åkeriföretag vill verka på en sund marknad – ge oss förutsättningarna för detta.

Patrick Magnusson

är regionchef inom Sveriges Åkeriföretag, Mitt

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel