Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Sparbanken firar 175 år i Bärssells anda

/
  • På söndag är det 175 år sedan Sparbanken bildades. Grundaren och eldsjälen bakom Husby Sockens Sparbank, pastor Johan Bärssell, författade 1936 ett fyra sidors handskrivet upprop till sockenborna, där han föreslog bildandet av banken. Detta upprop finns bevarat i banken och blir behjälpligt för marknadschef Therese Oljans Backlin och vd Mats Lindh när de sammanställer bankens historia.
  • På söndag är det 175 år sedan Sparbanken bildades. Grundaren och eldsjälen bakom Husby Sockens Sparbank, pastor Johan Bärssell, författade 1936 ett fyra sidors handskrivet upprop till sockenborna, där han föreslog bildandet av banken. Detta upprop finns bevarat i banken och blir behjälpligt för marknadschef Therese Oljans Backlin och vd Mats Lindh när de sammanställer bankens historia.
  • Eldsjälen Johan Bärssell var en förändringens och folkbildningens man. Han såg behovet av att stävja nykterheten och främja sparsamheten. Han bildade nykterhetslogen i Husby och grundade Husby Sockens Sparbanks.
  • Bärssells upprop var ett handskrivet brev på fyra sidor, som han i flera exemplar lät gå runt i Husby socken i december 1936, så att invånarna skulle förstå vikten av att göra gemensam sak och grunda en sparbank till gagn för hela socknen.
  • I den här kassakistan bevarade pastor Bärssell sparbankens pengar. Kistan är stor och tung, endast locket kräver två personer för att lyfta upp. Den är också försedd med tre olika lås vars nycklar förvarades av olika personer. Kistan står i dag i vapenhuset i Husby kyrka.

Pastor Johan Bärssell var en framsynt och vältalig man.
"Den som ingenting spar, han ingenting har." "Mycken fattigdom kommer av att man ej förstår att spara vad man ärvt eller förvärvat."
Därför lade han fram en idé:
"Låt oss inrätta en Sparbank i Husby! Några förmögna och välkända män förenar sig och garanterar, en för alla och alla för en, för de penningar som sätts in."
– Det är nu 175 år sedan och vi fortsätter driva banken enligt samma koncept, säger Mats Lindh, vd på Södra Dalarnas Sparbank.

Annons

Ovanstående citat är tagna ur en skrivelse, ett upprop i flera exemplar som pastor Johan Bärssell i december 1836 lät skicka runt i Husby socken. Så här inleder han uppropet:

"Mina vänner! Det är med anledning av en artikel om sparbanker i den förtjänstfulla tidskriften Läsning för Folket som jag begagnar denna utväg att framställa ett förslag, vilket jag anhåller icke må förkastas innan Ni läst skälen därför.

Vid första påseendet kan det till äventyrs synas Er både obetänkt och onödigt, men vid närmare skärskådande torde det dock anses förtjänt av någon större uppmärksamhet."

– Pastor Bärssell förstod idén med lokala sparbanker, konstaterar Lindh. Att det finns folk med mycket pengar som kan vara behjälpliga åt dem som inga har och att detta främjar ortens utveckling.

Skrivelsen utgjorde också en inbjudan till "hvarje upplyst och välsinnad medlem af Husby församling till öfverläggning härom Söndagen den 15 nästkommande Januari 1837".

Mötet som hölls i sockenstugan var välbesökt. Kunde församlingens ledamöter se behovet och nyttan av en Sparbanksinrättning i Husby och ville någon bidra med avgift till bildandet och upprätthållandet av en sådan?

– Sockenfolket var helt överens om att en bank behövdes, säger marknadschef Therese Oljans Backlin.

Tolv penningstinna Husbybor ställde upp med startkapital. Sex av dem valdes in i styrelsen. Brukspatron H F Lagergren, utsågs till ordförande.

Pastor Bärssell fick posten som kassör. Den 5 februari 1837 efter högmässan, tog han emot drängen Daniels Gustaf Persson som sökt upp pastorn för att göra den allra första insättningen på 3 riksdaler och 16 skilling banco.

Bärssell hade bankkontoret i sin bostad uppe på Husby tingshus.

– Kontoret var endast öppet på söndagar efter högmässan och eftersom banken var kopplad till kyrkan, bevarade han pengarna i kyrkans gigantiska kista.

Exakt hur stort startkapitalet var kan inte Oljans Backlin säga, bara att det vid årets slut fanns 89 insättare och en låntagare.

25 år senare fanns 609 insättare och 139 låntagare. Efter 100 år fanns 4 031 insättare och 453 låntagare.

175 år senare drivs banken enligt samma grundidé - kapitalet ska vara till gagn för bygdens folk.

– Tanken med en lokal sparbank är genuint bra och den vill vi självklart jobba vidare med, säger vd Mats Lindh.

En lokal sparbank ger en bra utveckling för hela bygden. Den ger trygghet, personlig service och lokalt engagemang hävdar han.

– Vi har en egen styrelse som fattar egna beslut. Vi kan den lokala marknaden och har stor personkännedom, hävdar Lindh.

Banken har i dag 22 000 kunder från Hedemora, Avesta och Säter, varav 19 000 är privatpersoner, 3 000 företag. Banken har kontor i Hedemora, Långshyttan och Stora Skedvi.

Lindh berättar att Södra Dalarnas Sparbank är inne i en god spiral. Från 1837 till 2002 var affärsvolymen 3,2 miljarder kronor. Tio år senare är den mer än dubbelt så hög - 7,2 miljarder.

– De vinster som skapas i banken blir kvar i banken. När vi lägger pengar på något gör vi det lokalt, såsom sponsring av föreningar och arrangemang.

Bland annat firandet av bankens 175 år som startar med söndagens jubileumskonsert i Husby kyrka. Både datum och plats är väl valda eftersom banken föddes den 15 januari i Husby.

– Konserten är redan slutsåld och 50 personer står på kö. Vi ska försöka hitta någon lösning, säger Oljans Backlin.

Hon har lyckats engagera etablerade musiker med lokal anknytning såsom Hillevi Martinpelto, Karin Hellqvist, Daniel Andersson och Johan Ahlin.

Under året kommer olika aktiviteter att ordnas, bland annat cirkus, framtidsdag och musikal.

– Vi ska också sammanställa bankens historia och ge ut den i samband med sparbanksstämman i april, berättar hon.

En historisk dokumentation över banken är viktig anser Mats Lindh.

– Den är även en samhällshistoria som visar hur en driftig och ekonomisk sinnad person kan ta tag i och driva en hel bygds utveckling framåt. Som bekant är Husby en relativt rik bygd.

Mer läsning

Annons