Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Skanska vill bryta naturgrus ur Puttberget

/
  • Bergtäkten i Gustafs ska läggas ned och Skanska behöver en ny plats för att kunna bryta det naturgrus man behöver.  Puttberget har visat sig vara en lämplig plats.

Skanska planerar för ny bergtäkt på Puttberget I Solvarbo.
Än så länge befinner sig planerna i ett tidigt skede, och projekteraren Magnus Ekdahl efterlyser en första dialog med allmänheten innan arbetet går vidare.

Annons

Magnus Ekdahl, berggrundsingenjör, har på uppdrag av Skanska letat efter en lämplig plats för ett grustag. Och han hittade den på Puttbergets nordöstra sida, cirka fem kilometer väster om Säter och sju kilometer öster om Gustafs.

– När idén om en plats börjar ta form tittar jag på berget och hur det ser ut, på anslutande vägar och transportsträckor. Sedan tar jag kontakt med markägaren och tar reda på om han kan tänka sig en bergstäkt på sin mark. I det här fallet kunde han det, säger Ekdahl.

Därefter har han varit i kontakt med Säters kommun och länsstyrelsen som fått ta del av materialet han hittills tagit fram. I ett tidigt stadium kontaktade han även boende i området.

– Det där är en svår bedömning, var drar man gräsen? säger Ekdahl. Vanligt är att man gör ett utskick till personer som skulle kunna bli störda, inom 500-600 meter. Vi har valt att lägga oss över en kilometer.

I annonser i lokalpressen efterlyser Magnus Ekdahl också samråd med allmänheten, dels för att hämta in synpunkter, dels för att svara på frågor som kan uppstå. I den första vändan ska dessa vara inlämnade senast den 30 januari 2012.

– Många tror att när vi tar kontakt med dem första gången är allt redan bestämt, säger han. Men vi kan lugna dem med att sådant här tar tid, och det blir möjlighet att yttra sig fler gånger.

Det är för att undvika höga kostnader för ett projekt som senare visar sig vara dödsdömt som berörda parter får komma till tals tidigt i processen. Därefter tas ett slutgiltigt förslag fram och demokrati-processen dras ett varv till. Kommunen, länstyrelsen, allmänheten och andra som har något att säga i ärendet får ännu en chans att yttra sig.

Om allt flyter på och ingen överklagar förslaget menar Magnus Ekdahl att arbetet i den nya täkten på Puttberget kan starta redan till hösten. Under en 20 års period räknar Skanska med att kunna bryta 100 000 ton bergsmaterial per år.

Kontakta Magnus Ekdahl, Ekdahls Bergundersökning AB, Vevde 112, 730 71 Salbohed, telefon 070-534 84 03 eller magnus@ekdahlsberg.se för yttranden och frågor.

Mer läsning

Annons