Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Miljökrav kan sinka gruvsatsning

/
  • Nya fyndigheter i Lappberget gör att jobben i Garpenberg är säkrade 20 år framöver.

Den 25 januari väntas miljödomen om Bolidens miljardsatsning i Garpenberg komma.
– Det är vår ambition. Eller åtminstone ett beslut, säger Claes-Göran Sundberg.
Naturvårdsverket och dess yttrande kan nämligen sätta käppar i hjulet:
"Ansökan i nuvarande skick är behäftad med sådana brister att den bör avvisas om den inte kompletteras" skriver SNV.

Annons

Boliden Mineral AB går i väntans tider. Om ett par veckor ska denna väntan vara över och den 3,9 miljarder stora satsningen börja på allvar.

– Vi är mitt uppe i förhandlingen, säger rådman Claes-Göran Sundberg vid Nacka tingsrätt, som är ytterst ansvarig för målet.

Mark- och miljödomstolens ambition är att hinna avverka dom på utsatt datum - den 25 januari. Men den efterlängtade domen kan i stället bli ett beslut.

– Svenska Naturvårdsverket har lämnat in ett yrkande om avvisning. Det skedde dagen innan vi skulle påbörja huvudförhandling, vilket är väldigt ovanligt.

– Men å andra sidan har SNV haft synpunkter på Bolidens val att lämna de gamla deponierna utanför sin ansökan, vid två tillfällen tidigare.

När Boliden inte svarade på SNV:s synpunkter, lämnade verket in ett nytt yttrande i sista sekund, med ganska allvarlig kritik.

Där står bland annat att hela verksamheten måste ingå i prövningen, underlaget måste vara komplett för att det ska vara möjligt att bedöma gruvans miljöpåverkan.

SNV anser att det föreligger geografiska, tekniska och miljömässiga samband mellan det som bolaget kallar "det historiska avfallet" och övriga delar av verksamheten.

Andra remissinstanser har varit inne på samma linje: Boliden bör sanera gamla miljösynder innan man dubblar produktionen i gruvan.

Verket efterlyser också tillräckliga underlag för bedömning om framtida läckage av kadmium i Ryllshyttemagasinet.

Enligt bolagets egna beräkningar kommer mängden zink i magasinet att fördubblas. Men någon uppgift om kadmium finns inte, vilket är bristfälligt.

En annan punkt som SNV inte är nöjd med, är Bolidens val av säkerhet vid avveckling av verksamhet.

– Verket gillar inte den form och belopp av säkerhet som Boliden valt i första hand - det egna moderbolaget.

– Bolaget bör i stället välja en vanlig klassisk bankgaranti, som är deras andrahandsval.

Men det är inte bara Boliden som får kritik av Naturvårdsverket. Det får även mark- och miljödomstolen som, trots ovan nämnda brister, valde att starta huvudförhandling.

"Bristerna i ansökningshandlingarna varken kan eller bör utredas vid en huvudförhandling" skriver SNV.

– På grund av detta kan jag inte utlova att det verkligen blir dom den 25. Det kanske krävs kompletteringar från Boliden innan sådan kan avverkas, säger Sundberg.

I övrigt finns inget synligt motstånd mot Bolidens satsning i Garpenberg hävdar han.

– Ingen har direkt protesterat. Inte som förra gången vi hade förhandling då det utbröt livlig diskussion kring gruvans transportvägar.

Det har visserligen kommit in några synpunkter, både från länsstyrelsen, kommunen, havs- och vattenmyndigheten samt från boende i närheten av gruvan.

Men det handlar mest om detaljfrågor förklarar Sundberg - oro för läckage då Ryllshyttemagasinet höjs ytterligare, både till yt- och grundvatten, synpunkter på obebodda fastigheter i Bolidens ägo, eventuell inlösen av fastighet med mera.

– De flesta funderingar har Boliden redan besvarat vid olika sammankomster, säger Sundberg.

En del har blivit nöjda med sina svar, andra inte. En person anser att Boliden borde visa mer förståelse för Garpenberg som bygd och återskapa Gruvsjöns norra del som sjö.

"Bygden får betala ett högt pris, all den stund då Bolaget inte i takt med uttag återinvesterar i miljön och naturens skönhetsvärden. Det borde vara en självklarhet att göra sådana återinvesteringar fortlöpande [...] så att bygden kan utvecklas och inte enbart åderlåtas på mångmiljardvärden."

Bolidens svarar att: Återställning av Gruvsjöns norra torrlagda del kan inte ske så länge som brytning pågår eftersom vatten då skulle fylla gruvan.

Mer läsning

Annons