Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Kommunen misstänkt för brott mot arbetsmiljölagen

Annons

Personal vid socialkontoret har vid fem olika tillfällen blivit utsatta för hot. Arbetsmiljöverket bedömer tre av hoten som så pass allvarliga att de borde ha anmälts omedelbart. Samtliga tre händelser anmäldes först cirka en och en halv månad efter att de hade inträffat.

I arbetsmiljöförordningens andra paragraf står att arbetsgivaren "utan dröjsmål" ska underrätta Arbetsmiljöverket vid "tillbud som har inneburit allvarlig fara för liv eller hälsa." Samtliga personer på verket som handlägger ärendet är på semester och har inte kunnat nås för en kommentar. Eva Karlsson som är jurist vid Arbetsmiljöverkets enhet i Göteborg har jobbat med liknande fall. Hon menar att arbetsmiljöförordningen är svårtolkad.

- Det är förstås en tolkningsfråga hur länge det är rimligt att vänta med en anmälan, säger hon.

Lika svårt är det att avgöra vad som krävs för att ett hot ska bedömas utgöra allvarlig fara, enligt Eva Karlsson. Upplevelsen av hot kan i sig påverka en människas mentala hälsa. Men har offret gjort en korrekt bedömning av hotbilden? Hotet kan ju vara bara tomt prat i stundens hetta. Om personen som uttalar hotet är tidigare dömd eller är känd som våldsam kan det påverka domstolens bedömning. Knivhot och hot med skjutvapen bedöms i regel som allvarliga.

- Men det finns ingen tydlig praxis på området, säger Eva Karlsson som hänvisar till liknande mål där domstolen i vissa fall har friat arbetsgivaren helt och i andra har utdömt 30 dagsböter.

Arbetsmiljöverket pekar inte ute en viss person i sin anmälan. I varje organisation ska det finnas en tydlig ansvarsfördelning och det är åklagarens sak åtala den ansvarige om anmälan bedöms som tillräckligt allvarlig.

Det är just i ansvarsfördelningen som rutinerna har brustit enligt chefen för socialförvaltningen Anders Jacobson.

- Tidigare gjordes anmälningarna av en utredningssekreterare. Men vi har ändrat på rutinerna. Arbetsmiljörutinerna är delegerade till arbetsledarna och då är det naturligt att de gör anmälan, han.

På kort tid inträffade flera incidenter utöver de vanliga och Anders Jacobsson menar att förvaltningen blev tagen på sängen.

- Vi var mer upptagna av att anmäla händelserna till polisen, men naturligtvis ska man anmäla även till Arbetsmiljöverket, säger Anders Jacobsson som inte vill peka ut någon enskild för underlåtelsen.

Till skillnad från Arbetsmiljöverket bedömer han dock bara en av de tre händelserna som så allvarlig att den borde ha anmälts omedelbart. Det var när en drogpåverkad yngling i slutet av januari i år bröt sig in på socialkontoret i jakt på en anställd för att med outrättat ärende springa vidare till Vasaskolan där han misshandlade både elever och personal.

I Arbetsmiljöverkets anmälan påtalas även säkerhetsbrister i socialkontorets mötesrum. Ritningar har tagits fram och Anders Jacobsson räknar med att ombyggnationerna ska vara klara någon gång i höst.

Mer läsning

Annons