Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Husby församling oroad över utvecklingen inom Svenska kyrkan

/

Just nu pågår ett omfattande strukturarbete inom Svenska kyrkan.
I samband med att utredningen skickats ut på remiss till församlingarna har kyrkoherde Niklas Lång och kyrkorådets ordförande i Husby församling Gertrud Hjelte, i en debattartikel uttryckt sin oro över risken att kyrkan är på väg att bli toppstyrd,
– Det är viktigt att vi håller diskussionen levande om vilken kyrka vi vill vara, säger Niklas Lång.

Annons

"...vi är allvarligt oroade att Svenska kyrkan återigen är på väg att bli en maktkyrka, en toppstyrd kanslikyrka utan förankring hos folket", skriver han och ordföranden Gertrud Hjelte i debattartikeln som publicerats i Kyrkans tidning..

Men Niklas Lång menar att oron inte enbart föranletts av strukturutredningen, utan att den negativa utvecklingen pågått mer eller mindre sedan kyrkan skiljdes från staten 2000 då bland annat församlingar började slås ihop till storförsamlingar och Kyrkokansliet i Uppsala som ansvarar för den övergripande verksamheten inom Svenska kyrkan tog fart och började växa.

1982 var åtta personer anställda på kansliet som i dag har 460 anställda. Sedan skilsmässan från staten har antalet anställda ökat med 30 procent, vilket innebär en risk att kyrkan blir toppstyrd och förlorar sin förankring till folket och att det successivt sker en maktförskjutning, menar Niklas Lång.

Den nya strukturutredningen föreslår bland annat att det i framtiden ska finnas två typer av församlingar inom Svenska kyrkan, den traditionella som vi känner i dag, men också en större, mer övergripande.

– Det ska även kunna vara ett pastorat med flera små församlingar, en kyrkoherde och ett kyrkoråd som har beslutanderätten. I församlingarna ska det finnas församlingsråden som ska kunna få makten delegerad till sig från kyrkorådet, säger Niklas Lång som tror att den makten rikserar att bli tandlös, i den utsträckning det blir någon alls.

– Det låter bra, men jag är orolig att det inte kommer att fungera i framtiden, det blir svårt att rekrytera folk till förtroendeuppdrag om de inte har möjlighet att påverka församlingens verksamhet.

Urutredningen föreslår också att ansvaret för kyrkobyggnadernas underhåll ska flyttas över från församlingarna till stiften. I sitt remissvar säger Husby församling bland annat att fördelningen med underhåll på ett ställe och och drift på ett annat riskerar att göra försvarsfördelningen otydlig vilket kan få negativa effekter för den enskilda församlingen.

– Vi får mindre inflytande på lokal nivå, säger Niklas Lång. Vi måste vara tydliga med vad det här egentligen innebär ekonomiskt. Stiftet måste prioritera mellan kyrkorna, och hur vet vi att inte exempelvis Stjärnunds kyrka kommer sist i högen?

Läs hela debattartikeln med kommentarer på http://www.kyrkanstidning.se/debatt/folkkyrkans-sjal-hotas-av-toppstyrd-kanslikyrka

Mer läsning

Annons