Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Ett naturområde värt att bevara

/

Förra våren utsåg Länsstyrelsen sju olika områden i Hedemora kommun som naturreservat.
Nu har ytterligare ett område utsetts - Kasttjärnsberget norr om Långshyttan.
– Där finns ovanliga arter som visar att området har goda naturvärden, säger Fredrik Enoksson.

Annons

För att Sverige ska uppnå riksdagens miljömål för levande skogar, ingick Länsstyrelsen Dalarna en överrenskommelse med Sveaskog att upplåta totalt 11 300 hektar mark för 52 nya naturreservat.

– Förra våren utsåg vi 33 stycken, berättar naturvårdshandläggare Fredrik Enoksson på Länsstyrelsen Dalarna.

Den gången fick Hedemora kommun sju reservat och Avesta tre. Dock inga i säter eftersom Sveaskog knappt äger mark i Säters kommun.

Lagom till jul utsågs tre nya: Björnåsen sydväst om Idre, Skärberget i Rättvik samt Kasttjärnsberget nordöst om Långshyttan ska skyddas för framtiden. Tillsammans utgör en yta på cirka 1 000 hektar vilket motsvarar 1 500 fotbollsplaner.

Under året ska de resterande 16 också utses, varav ett i Avesta.

Skyddet gäller främst skogsmark, men även myrar, mossar och sjöar. Syftet är att rädda rödlistade arter som trivs i miljöer där det är gott om döda träd.

Enoksson berättar att inventeringen inför naturreservaten startade 2003 och är väldigt stor.

– Det är svårt att få kännedom om alla områden och jag antar att om man tittar närmare hittar man fler arter än de vi har listat.

Kasttjärnsberget är 139 hektar stort. På den norra delen finns äldre högvuxna och stående döda träd eftersom området utsatts för flera bränder. På sluttningen ner mot sjön finns blåbärsgranskog och naturvärden såsom lunglav, violettgrå tagellav och ullticka.

Östra området är bördigt med lärkträd och granar. Här finns också tecken på äldre aktiviteter.

På en bytomt finns lämningar efter två gårdar bestående av minst sex husgrunder, två källargrunder och en brunn samt ett antal gamla planterade fruktträd och buskar.

Den andra fornlämningen är en fäbodlämning som består av sex husgrunder, röjningsrösen och stenmurar.

Naturreservatet Kasttjärnsberget ligger på fastigheten Born 1:6, samma fastighet där Dala Vind AB fått tillstånd att bygga ett vindkraftverk.

Enligt reservatföreskrifterna är det förbjudet att "anlägga mark- eller luftledning, uppföra ny byggnad, mast eller annan anläggning".

– Born 1:6 är en jättestor fastighet. Naturreservatet är bara en liten del av den. Jag tror knappast det är tänkt att vindkraftverket ska byggas på samma del.

Mer läsning

Annons