Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Brister i arbetsmiljön i Vasaskolan

/

Annons

Vid högstadiet bör man åtgärda hörselskadligt buller vid träslöjdsundervisningen, förebygga att elever och lärare drabbas av ohälsa och olycksfall samt upprätta rutiner så att fortsatta regelbundna undersökningar och bedömningar av arbetsmiljön sker.

- Träslöjdläraren gjorde en bullermätning under en dag och det visade sig att ljudnivån tidvis översteg det tillåtna, förklarar rektorn för högstadiet Nils Wiik.

Man har börjat se över rutinerna vid Vasaskolan, och den 8 maj gjorde man en genomgång av slöjdsalens bullerkällor tillsammans med företagshälsovården. Företagshälsovården gjorde en bullermätning på varje maskin för att undersöka vilket buller som går att eliminera. Nästa åtgärd är att sätta upp erforderliga ljudabsorbenter för att minska det buller som inte går att ta bort direkt vid källan. Man har även gjort en riskbedömning av övriga arbetsmiljörisker i slöjdsalen.

Arbetsmiljöverket kräver också att man vid skolan gör en skriftlig uppgiftsfördelning över de arbetsmiljöuppgifter som vilar på rektorn och slöjdläraren när det gäller träslöjdsundervisningen på skolan.

- Det kan till exempel handla om att skapa rutiner för vem som kontrollerar att filter för spånutsugning byts ut, klargör Nils Wiik.

Verket kräver också att rektorn och slöjdläraren måste få kunskaper om de regler som har betydelse för arbetsmiljön vid träslöjdsundervisningen, exempelvis om maskiner och buller.

- Bestämmelser och regler när det gäller maskiner och buller förändras genom åren, så utbildning och repetition är nödvändigt, säger Nils Wiik. Kommunen har därför kontaktat företagshälsovården för att ordna en utbildning i höst, tillägger han.

Vid Arbetsmiljöverket är man inte helt nöjd eftersom det inte framgår tillräckligt tydligt vilka åtgärder som vidtagits när det gäller övriga arbetsmiljörisker. Verket vill också ha en konkret handlingsplan med de åtgärder som inte kan vidtas direkt och få klarhet i hur man kommer att göra riskbedömningar vid skolan framöver.

Det blir trots allt inte fråga om några väldigt kostsamma åtgärder, berättar Nils Wiik, utan det handlar mera om den tid det tar att skapa nya rutiner.

Mer läsning

Annons