Annons
Vidare till dt.se
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

Ge bättre förutsättningar till Borlänges fritidshem

Nyligen presenterades betänkandet kring utredningen om fritidshem och pedagogisk omsorg där förslagen syftar till att stärka kvaliteten och likvärdigheten inom dessa verksamheter. Utredningen lyfter fram en del förslag för att stärka kvalitet och likvärdighet. Bland annat vill man att skollagen ska förtydligas med att huvudmannen ska se till att fritidshemmet har ändamålsenliga lokaler. Dessutom vill de även att Skolverket ska ta fram riktlinjer för utformning och funktionalitet av fritidshemmens lokaler.

Skolverket ska även ges i uppdrag att ta fram riktmärken för gruppstorlekar i fritidshemmet.

Har de sittande i barn- och utbildningsnämnden i Borlänge och de övriga kommunfullmäktigeledamöterna läst SOU 2020:34, Stärkt kvalitet & likvärdighet i fritidshem?

Vi som har jobbat ett tag på Fritidshemmen vet att verksamheten har genomgått stora försämringar genom åren med kraftigt utökade elevgrupper, sänkt personaltäthet, och på många ställen bedrivs de i icke ändamålsenliga lokaler.

Ett maxtak för gruppernas storlek vore på sin plats och ett sätt att stärka arbetsmiljön för både barn och vuxna. Fritidshemmet har varken kunskapskrav eller timplan. Det enda sättet att spara på fritidshem är att öka elevgruppernas storlek och minska på antalet personal. Nu till hösten ser vi att just det kommer att ske på en del fritidshem inom Borlänge kommun.

I kommunens kommande strategiska plan hoppas jag finna:

- Maxtak för elevgruppernas storlek avdelningsvis. Hur kan vi tro att det går att undervisa i en grupp på 60-80 elever? Det skulle aldrig en lärare i grundskolan acceptera.

- En Fritidshemspeng som täcker verksamhetens faktiska kostnader.

- Reglera att lärare i fritidshem/Fritidspedagoger ska undervisa i fritidshem (och inte vara vikarie, elevassistent och resurspedagog) samt reglera deras planerings- och rekreationstid.

- Anpassade lokaler. Vilken annan lärare skulle acceptera att undervisa i en hall, ett kök eller i kapprummet?

Det enda sättet att skapa incitament att läsa till grundskollärare, med inriktning fritidshem är att skapa förutsättningar för att få vara lärare i fritidshem. Det är inte tydliga skrivelser i läroplanen i sig som lockar till yrket utan förutsättningarna att få utföra det uppdrag man utbildar sig för att utföra.

Och där vill jag att vi i Borlänge skall ligga i framkant!

Fritidshemmen har en helt avgörande del för att klara skolans kompensatoriska uppdrag och möjligheten för barn att knyta an till viktiga vuxna för en meningsfull och innehållsrik fritid. Och vi alla som arbetar på fritidshemmen måste få bättre förutsättningar för vårt enormt viktiga uppdrag - för barnens skull!

Henrik Anderson, fritidspedagog Domnarvets skola

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel