Annons
Vidare till dt.se
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

Garpenbergsgruvan rullar på visar rapporten

Bolidens vinst sjönk till 974 miljoner kronor jämfört med 1 397 miljoner samma period 2011 och kvartalsrapporten redovisar också att projektet med den nya gruvan i Garpenberg rullar på enligt plan.

Det tredje kvartalets resultat präglades av externa faktorer som priser, villkor och valutaeffekter samt av internvinstelimineringar

– Vi har en metallmarknad med stora prissvängningar i en försvagad global konjunktur. För Bolidens del har kvartalet varit relativt odramatiskt. Produktionen har varit stabil och expansionsprojekten har gått bra. Produktion från den nya guldgruvan Kankberg har startat och bidragit med en mindre kvantitet guld. Vi har också, trots en svagare europamarknad, behållit volymerna till våra industriella kunder, säger Bolidens vd Lennart Evrell.

Rörelseresultatet för Boliden Gruvor där Garpenberg redovisar uppgick till 842 miljoner jämfört med 1 047 miljoner kronor motsvarande perioiod 2011.

– Jämfört med andra kvartalet förbättrades resultatet framför allt på grund av bättre priser och villkor samt lägre kostnader.

- Framtiden är fortsatt osäker och vi kan förvänta oss fortsatta metallprissvängningar. Det positiva är att vår produktion är stabil och att underhållsstoppen för 2012 är genomförda, säger Lennart Evrell.

Zinkhalterna i Garpenberg sjönk till från 6,6 procen till 5,3 procent per ton. Bolaget räknar med fortsatt brytning i områden med relativt låga zinkhalter under resten av 2012 2012. Jämfört med föregående år sjönk silverproduktionen vilket framförallt berodde på något lägre anrikad volym i Garpenberg i kombination med sänkt utbyte.

Garpenberg producerade 18,8 kiloton zink och 37 ton silver det senaste kvartalet.

Expansionen av zink- och silvergruvan Garpenberg är en investering på 3,9 miljarder miljarder som kommer att öka malmproduktionen från dagens 1,4 till 2,5 miljoner ton malm per år. Projektet fortskrider enligt plan.

Montage av mekanisk utrustning och pumpledningar pågår i personalschaktet. Montage av hissutrustning har påbörjats. Det enskilt största bergarbetet är färdigställandet av schaktet för malmtransporter där vidgning till full bredd pågår. Mekanisk och elektrisk installation av utrustning i gruvans nya anläggningar har påbörjats. Gjutning av fundament för malmkvarnar pågår samtidigt som stål-, vägg-, och takmontage för anrikningsverket är på väg att färdigställas.