Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Unik flottbro riskerar förfalla

/
  • Ett riksintressant och unikt kulturmärke för bygden riskerar förfalla.
  • 150 000-200 000 kronor per år säger Tomas Sundström på Vägverket att bron kostar i underhåll.

Annons

Motiveringen från Vägverket till är att bron "inte längre anses nödvändig för den allmänna samfärdseln." Byggnaderna är få i området och inga allmänna inrättningar finns i närheten, heter det. Vidare menar Vägverket att "de olägenheter en indragning skulle medföra får anses ringa."

- Vårt uppdrag handlar om kommunikationer, menar Tomas Sundström på Vägverket i Falun. Som kommunikationsled har den ingen funktion längre. Det är väldigt få människor som använder bron.

Hur vet ni det, har ni gjort någon mätning?

- Nej, jag tycker inte det behövs någon exakt mätning, det är väldigt få människor som använder den, säger Sundström.

Bron är den enda kvar i sitt slag I Sverige. Underhållet är omfattande eftersom träbron hela tiden ligger i vatten, vilket påverkar livslängden och gör den sårbar vid islossning.

Riksantikvarieämbetet gjorde i en skrivelse den 27 mars i år bedömningen att ".flottbron i Österfors har ett mycket högt kulturhistoriskt värde.en förestående upprustning av bron måste ske i medverkan av antikvarisk expertis för att undvika påtaglig skada på riksintresset."

- Det är inte Vägverkets ansvar att bevara gamla broar för att de har ett kulturhistoriskt värde. Vi har inventerat bron för att se om den är bevaransvärd eller inte, och vi bedömer att den inte är det. Bron är byggd 1984 och flyter med hjälp av frigolit. Hade det varit en äldre bro hade det varit en annan sak, säger Tomas Sundström, som menar att antingen kommunen eller en vägförening bör ta över ansvaret.

- Det är ju väldigt smidigt för staten att överlåta ansvaret för att de inte vill ta hand om bron längre, säger kommunalråd Anders Ahlgren.

Har då inte kommunen något ansvar för bevarandet av bron?

- Det finns ingen lag som säger att kommunen ska sköta allmänkulturella byggnader. Vägverket har däremot ett sektorsansvar att historiskt beskriva området, tycker Ahlgren.

Enligt Riksantikvarieämbetet utgör flottbron, tillsammans med bymiljön i Övre och Nedre Österfors, ett riksintresse. Det vill säga ett område med en unik kulturmiljö i en region, i riket, eller internationellt. Områden av riksintressen ska hävdas i den kommunala planeringen och skyddas mot åtgärder som kan skada de värden som är av riksintresse.

- Både bron och vägen ner till bron i Österfors finns med detaljplanen, som är godkänd av Vägverket, avslutar Anders Ahlgren.

Kommunens formella yttrande i frågan kommer den 19 maj.

Fakta: Sista i sitt slag

Enligt bygdeforskare har Flottbron vid Österfors 300-åriga anor. Bron var tidigare en viktig förbindelseled mellan byarna på båda sidor om älven, när majoriteten av befolkningen sysslade med jordbruk.

Den närmaste bron finns tre kilometer nedströms. Det är också en flottbro, men den har fått offra sin karakteristiska puckel för att kunna ta emot biltrafik. Puckelns syfte är låta timmer och skräp flyta ohindrat under bron.

Gösta Vestlund, förre undervisningsrådet för folkbildningsmyndigheten vid skolöverstyrelsen.

Mer läsning

Annons