Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Terrängkörning i naturreservat

Olovlig terrängkörning har skett vid Ersahols klack inom Tryssjöbergets naturreservat.
Länsstyrelsen har gjort ett fältbesök vid reservatet och har som tillsynsmyndighet gjort en åtalsanmälan till polisen.

Annons

Det är en privatperson som anonymt anmält terrängkörningen till Länsstyrelsen Dalarna.

Anmälaren skriver att han, eller hon, ser med stor oro på hur gamla stigar och känsliga myrområden "mals ner till oframkomliga gyttjehål av fyrhjulingar och motorcyklar".

– Inte ens de gamla fäbodlederna inom Tryssjöbergets naturreservat lämnas i fred av marodörerna, heter det i anmälan.

Anmälaren skriver att leden, inom reservatet, på myrarna mot Svarttjärn har svåra körskador – på en del ställen 30 meter breda – från terränggående motorfordon.

– Även leden mot Ersahols klack inom reservatet har bitvis svåra körskador. Lederna är snart så sönderkörda att de är utom all räddning och vandrarna hänvisas till stiglöst land. Vi vandrare förväntar oss ett kraftfullt agerande från länsstyrelsen och polisen för att stävja detta ofog och om möjligt lagföra de skyldiga, heter det i anmälan.

I början av december genomförde personal vid länsstyrelsens naturvårdsenhet ett fältbesök i reservatet.

– Vi kunde då konstatera att både två- och fyrhjuliga ekipage kört sönder vandringsleden inom reservatet, berättar länsstyrelsens Michael Horn och tillägger att foton tagits på platsen.

Enligt lag är det – med vissa undantag för nyttotransporter som inte ger skador på mark eller vegetation – förbjudet att framföra motordrivet fordon i reservatet. Enligt miljöbalken ska tillsynsmyndigheten, i det här fallet Länsstyrelsen Dalarna, anmäla överträdelser till polis- eller åklagarmyndighet, vilket nu alltså skett.

– Någon dispens från föreskrifterna för reservatet har inte sökts, konstaterar naturvårdsenheten.

Syftet med Tryssjöbergets naturreservat är att slå vakt om biologisk mångfald genom att "bevara områdets naturtyper och växt- och djurliv i naturlig utveckling och att skydda det från skogsbruk, hydrologiska ingrepp, vägbyggen och exploateringar av negativ betydelse".

Reservatets värden utgörs av "skogen, bergen, de smala sprickdalarna och Svarttjärn med omgivande myr". I områdesbeskrivningen framhålls också förekomsten av variationsrika gammelskogar samt att de lägre delarna öster om Svarttjärn har stark naturskogsprägel.

Mer läsning

Annons