Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Stor naturvårdssatsning i Dala-Floda

/

Sju naturreservat nybildas eller utökas i samband med omarronderingen i Dala-Floda.
Sammantaget skyddas närmare 300 hektar.
– Under fältinventeringen har vi dessutom hittat ytterligare 90 hektar nyckelbiotop, berättar Skogsstyrelsens Johan Tidigs.

Annons

I samband med Floda omarrondering, som omfattar ungefär 13 700 hektar, kommer flera nya naturreservat att bildas.

– Några av de skyddsvärda områdena har vi känt till tidigare, men några har också upptäckts under Skogsstyrelsens inventering inför förrättningen, berättar Sarah Norling, naturskyddshandläggare vid länsstyrelsen.

Ett av de planerade nya reservaten ligger intill Skärklackens fäbodar och utgörs av ett skifte om ungefär 24 hektar.

– Det är bland annat gammal tallskog på sandmark, berättar Sarah Norling.

Provtagningar visar att de grovstammiga och högväxta tallarna är ungefär 180 år och i en del fall ännu äldre. Ägarna har varit mycket rädda om den ståtliga "trollskogen", som är variationsrik och i vissa delar flerskiktad. Flera av de kraftiga trädkronorna bär också upp stora korp- och rovfågelbon.

Ägaren till skogen är informerad om reservatsplanerna och förhandlingar kommer att genomföras.

– I en del andra fall är de nuvarande markägarna inte informerade eftersom vi tänkt lösa ägar- och ersättningsfrågorna i samband med omarronderingen, förklarar Sarah Norling och tillägger att det totalt sett handlar om en stor naturvårdssatsning, som aktualiserats i och med förrättningen

Andra reservat som enligt planerna ska nybildas eller utökas är:

Vålberget, nytt, 26 hektar, gammelskog med stort aspinslag, aktualiserat genom avverkningsanmälningar.

Hartjärns urskogsreservat, här finns önskemål om en utökning från 2,4 till 42 ha, bland annat gammal granskog med stort inslag av hänglavar.

Närsbergets naturreservat, utökas från 64 till 74 ha, gammal barrblandskog i blockig terräng.

Mocktjärnen, nytt, 170 ha, mosaikartat myrkomplex med holmar, sumpskog och gammal skog.

Stor hälla, nytt kommunalt tätortsnära reservat om ungefär 18 ha.

Kroppa, tio ha nytt kommunalt tätortsnära äldre och variationsrik skog.

– Enligt Skogsstyrelsens inventering har de här områdena väldigt stora naturvärden. Vi har också koncentrerat oss på större och sammanhängande områden. Flera av dem känner vi till sedan tidigare, men Skärklacken är nytt, säger Sarah Norling, som hoppas att staten ska komma överens med ägarna och att reservatsplanerna ska gå i lås.

Mer läsning

Annons