Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Omarrondering upprör

/
  • Förrättningslantmätare. Björn Uddevik har utsetts till förrättningslantmätare för en eventuell förrättning i Dala-Floda.

Annons

Lantmäteriet genomförde på måndagen ett nytt möte för att informera om förutsättningarna för en begärd omarrondering i Dala-Floda.

För ett drygt år sedan beslutade fastighetsdomstolen att undanröja Lantmäteriets beslut om att ge tillstånd för en omarrondering i ännu ej omarronderade delar av Floda socken.

Rätten konstaterade att de klagande dels anfört att det begåtts formella fel, dels ifrågasatt båtnadsutredningen, opinionsläget och avgränsningen av förrättningsområdet.

Fastighetsdomstolen återförvisade ärendet till lantmäteriet för förnyad handläggning sedan den funnit utredningen om båtnaden bristfällig. I domskälen hävdade rätten att marginalen mellan den beräknade båtnaden (vinsten) och kostnaden var liten.

"Även om det ligger i sakens natur att inga onödiga kostnader ska läggas ner på tillståndsprövningen synes i detta fall en noggrannare båtnadsuppskattning än den redovisade vara nödvändig som underlag för ett ställningstagande", hette det i domskälen.

- Vi har gjort ett omtag för att på nytt titta på båtnaden och opinionsläget, förklarade förrättningslantmätare Björn Uddevik inför måndagsmötet.

Christer Nyström redogjorde för båtnadsutredningen, som pekade på en vinst på strax under 500 kronor per hektar, och Björn Uddevik förklarade att den nya opinionsundersökningen innebär att de berörda som ändrat uppfattning jämfört med senast ska ange det senast den 11 maj.

Nej-sidans Åke Puranen, ombud för Anna Larsson, underkände båtnadsberäkningen på punkt efter punkt och han fick medhåll av markägaren Hans Berggren, som beskrev bristerna i underlaget som "väldigt stora".

- Räntekostnaderna måste läggas till kostnaderna. Elva miljoner snyter markägarna inte ur näsan, sade Åke Puranen och yrkade på att beräkningen skulle förändras på en rad punkter.

Han påpekade att myndigheterna inte alltid står för sina ord och påminde om att skattesatsen för dem som avstod från sina innehav i Björbo blev 28 procent i stället för de nio som nämndes inför förrättningen.

Markägaren Göran Ahlqvist beskrev en omarrondering som absolut nödvändig och markägaren Olle Westblad förklarade att han var "lyckligt omarronderad i Djura".

- Där gick förrättningen otroligt bra och de flesta är fantastiskt nöjda. När jag hör Åke Puranen undrar jag på vilken planet han snackar skog. Det här är en möjlighet för markägarna i Dala-Floda, där det finns ett korsägande utan like, att komma ur samägandet. För min del kostade Djura omarrondering, som blev klar 2001, 785 kronor per hektar, vilket var 40 kronor mer än Lantmäteriet beräknat. Fördyringen berodde på att hantlangningskostnaderna blev högre, sade Olle Westblad.

Från Lantmäteriets sida gjorde man bedömningen att om det blir en förrättning kan den vara avslutad tidigast 2012.

Än återstår alltså en hel del ronder.

Fakta: Flodafakta

  • Lantmäteriet har fått in 57 ansökningar om en omarrondering i Dala-Floda.
  • Det område som kan komma att beröras av en förrättning omfattar, enligt Lantmäteriets uppgifter, 13 700 hektar fördelade på 523 fastigheter, ägda av 520 personer. Bergvik är den största enskilda markägaren med ungefär 3 000 hektar.
  • Antalet samfälligheter uppgår till ungefär 135, vilket innebär att cirka 20 procent av fastigheterna är samägda.
  • Området är uppdelat i 3 900 skiften. Genomsnittsfastigheten omfattar sju skiften och genomsnittsskiftet är på tre hektar. Det innebär alltså att medelfastigheten omfattar 21 hektar.

Mer läsning

Annons