Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Nödvändigt eller slöseri?

/
  • Kyrkvillan. Alla är överens om att Kyrkvillan i dag inte är en ändamålsenlig lokal för den kyrkliga verksamheten i Djurås. Men medan en del politiker förespråkar ett nybygge anser andra att det räcker med en om- och utbyggnad av Kyrkvillan.
  • Kyrkvillan. Alla är överens om att Kyrkvillan i dag inte är en ändamålsenlig lokal för den kyrkliga verksamheten i Djurås. Men medan en del politiker förespråkar ett nybygge anser andra att det räcker med en om- och utbyggnad av Kyrkvillan.

Annons

Kyrkopolitikerna i Gagnef har under flera år diskuterat att bygga en ny kyrksal eller ett kapell i Djurås.

Den nuvarande församlingslokalen, Kyrkvillan, har beskrivits som otidsenlig och inte anpassad för den verksamhet som bedrivs i Djurås.

- Vi vill nå de barnfamiljer som i dag har långt till kyrkan, har kyrkoherde John Sund förklarat.

Tanken är att ett kapell i Djurås ska fungera lite som Floda församlings "lillkyrka" i Björbo.

Kyrkonämndens arbetsutskott sade med hänvisning till ekonomin nej till ett nybygge, men kyrkonämnden tillstyrkte planerna. I Gagnef ser många med oro på att "även kyrkan nu ska flyttas till Djurås" och även i Mockfjärds och Floda församlingar finns det en viss tveksamhet till satsningen.

- Ekonomin är redan ansträngd och det kommer att behövas pengar till en renovering av Gagnefs kyrka. Hur ska vi finansiera verksamheten i ett nytt kapell, genom indragningar på befintlig verksamhet eller genom att skjuta upp nödvändigt underhåll? Det vore kanske bättre att satsa mer på verksamheten, inte minst barn- och ungdomsverksamheten, och därmed få fler besökare till våra befintliga kyrkobyggnader, som i dag står relativt tomma under en stor del av året, funderar Irma Rönnbäck, Mockfjärdsbo och vice ordförande i kyrkonämnden.

Samfälligheten har idag inte råd att avlöna en diakon eller diakonissa i Floda församling, utan den tjänsten bekostas med medel ur en särskild och lokal donation. Det innebär, enligt kritikerna, att församlingen inte får "sin" del av de kyrkoavgiftsfinansierade diakonimedlen och inom församlingen har det diskuterats att låta jurister se över om det här strider mot donationsvillkoren.

- Vi som är tveksamma till kapellbygget har bett om att kyrkan ska ordna ett offentligt möte för att låta invånarna säga sitt och vi har krävt en rejäl redovisning av ekonomin och hur personalfrågan ska hanteras. Men hittills har inget skett. Vi befarar att vanligt folk kan komma att lämna Svenska kyrkan om de finner anledning att ifrågasätta hur deras kyrkoavgift används, säger Irma Rönnbäck och påpekar att under de senaste fem åren har 279 personer lämnat samfälligheten.

- Kyrkan måste ha nya fräscha lokaler för barn- och ungdomsverksamhet i Djurås, men det räcker med en tillbyggnad av Kyrkvillan. Det skulle kosta uppskattningsvis två miljoner kronor och då skulle det bli pengar över till verksamhet, säger kyrkofullmäktiges ordförande Bo Jönebratt.

Staffan Larsson, ordförande i kyrkorådet i Mockfjärd, och Karin Karlsson, ordförande i kyrkorådet i Floda, har också uttryckt tveksamhet till satsningen.

- Det är en djärv tanke, men tyvärr fel att lägga ut sju miljoner på ett nytt kyrkobygge när man ibland har bara tio till femton gudstjänstbesökare i befintliga kyrkobyggnader. Kyrkan borde istället satsa på något i en lägre prisklass eller ordna gratis kyrkskjuts från byarna längst bort från kyrkan, säger Staffan Larsson, som säger att det är ofrånkomligt att en satsning av den här storleken påverkar även Mockfjärds och Flodas församlingsverksamheter.

Fakta: Kapellbygget

Enligt befintliga beräkningar kommer ett bygge av ett kapell i Djurås, inklusive köp av inventarier, att kosta 7 136 688 kronor.

Driften av kapellet beräknas på årsbasis till 526 556 kronor, vilket kan jämföras med att driften av Kyrkvillan kostar 84 218 kronor om året.

Det planerade bygget, av kritikerna kallat kapell och av förespråkarna församlingsbyggnad, ska bli 275 kvadratmeter stort och omfatta en större samlingslokal, ett kapell, barn- och ungdomslokaler samt arbetsrum.

På träbyggnadens ena gavel planeras en klockstapel som ska markera att det är en kyrklig byggnad.

Om kyrkofullmäktige säger ja till byggplanerna kan bygget inledas under mars-april kommande år.

Mer läsning

Annons