Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Kritik mot ny avfallstaxa

Annons

I dagarna har kommunens fastighetsägare debiterats för va- och renhållning enligt den taxa som trädde i kraft vid årsskiftet.

Flera fastighetsägare är upprörda över att de som delar hämtningskärl eller tunnor för brännbart och komposterbart avfall får betala 120 procent av ordinarie avgift.

-När kommunfullmäktige tog den nya taxan beskrevs införandet av delad räkning som en service. Ingen nämnde att de som delar kärl nu skulle få betala 120 procent. Det är faktiskt så att om tre fastigheter delar kärl får samtliga betala 60 procent av full avgift, alltså totalt 180 procent, säger en kritiker.

Gatu- och va-avdelningens miljöhandläggare Ingrid Nordesjö jobbar med avfallshanteringsfrågor och hon beklagar att informationen inte varit bättre:

-Vi skulle ha varit tydligare. Men eftersom det här är en verksamhet där avgifterna ska täcka kostnaderna är den här taxekonstruktionen nödvändig och rättvis. Många har frågat efter möjligheten att få delad räkning när de delar tömningskärl. Men även om antalet kärl minskar är kommunens fasta kostnader, bland annat transport-, behandlings- och personalkostnader, relativt oförändrade. De som delar kärl måste då betala en lite högre totalavgift för att täcka den högre kärlkostnad som är en konsekvens av att vi hanterar färre kärl.

-I den högre avgiften ingår också våra kostnader för att hämta in överflödiga kärl och för att köra ut extra kärl när fastighetsägare som delar kärl flyttar eller av andra anledningar övergår till att ha egen "tunna".

Ingrid Nordesjö påpekar att kommunen är skyldig att hämta hushållsavfall och att kommunen inte får göra någon vinst på den verksamheten.

-Att uppnå millimeterrättvisa är omöjligt. Exempelvis är det många fastighetsägare med egna tunnor som inte fyller dem varje månad och i olika skeden av livet varierar en familjs avfallsmängd. Men när det handlar om delade kärl har vi gjort bedömningen att de som delar kärl måste stå för den merkostnad per kärl som blir följden av den hantering som ger dem en lägre avgift, säger hon och uppmanar de fastighetsägare som har frågor angående den senaste räkningen att kontakta kommunens gatu- och va-avdelning.

KENT OLSSON

Mer läsning

Annons