Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Godkänt för Gagnef av Socialstyrelsen

– Ansvarig nämnd har tillgodosett den enskildes behov av trygghet och säkerhet.
– Nämnden har också vidtagit relevanta åtgärder i syfte att stödja och underlätta för personalen.
Det fastslår Socialstyrelsen, som efter en lex Sarah-anmälan från kommunstyrelsens socialutskott utrett ett "allvarligt missförhållande" vid ett kommunalt boende.

Annons

En anhörig till en boende har under en längre tid klagat över det som den anhörige uppfattar som missförhållanden vid boendet.

Samtidigt har personalen via facket Kommunal klagat över den anhöriges beteende och till och med listat olika problem.

De anställda har känt sig hotade och kränkta av den anhörige, vilket lett till att Kommunal krävt kommunala åtgärder.

– Det handlar om ett stort arbetsmiljöproblem, påpekade Irene Homman, ordförande i Kommunal i Gagnef, i en skrivelse till kommunledningen.

Kommunen, som alltså fått en regelrätt arbetsmiljöanmälan och som under perioder anlitat säkerhetsvakt vid boendet, har varit i kontakt med Arbetsmiljöverket och vidtagit en rad åtgärder.

Situationen gjorde att kommunstyrelsens socialutskott gjorde en lex Sarah-anmälan om vad kommunen beskriver som allvarliga missförhållanden vid boendet.

– Det har framkommit att personal och den boendes närmaste anhörige har olika uppfattningar om hur vården och omsorgen om den enskilde ska utformas. Närmast anhörig besöker ofta den boende. Personal känner sig hotad av den anhörige och uppfattar dennes uppträdande som bryskt, utan hänsyn till sin närståendes specifika situation. Personal lämnar skriftliga redogörelser till ledningen om svåra situationer i mötet med den anhörige, svåra situationer som uppstår när ansvariga chefer inte tjänstgör. Ett så kallat bråklarm har installerats för personalens säkerhet, konstaterar Socialstyrelsen.

Styrelsen har utrett ärendet och tagit del av den dokumentation som visar vilka vård- och omsorgsinsatser som gjorts samt på vilket sätt och hur de genomförts.

I sin bedömning konstaterar Socialstyrelsen att det förelegat speciella förhållanden, men att kommunens ansvariga nämnd både stöttat personalen vid utförandet av vård- och omsorgsinsatserna och tillgodosett den enskildes "behov av trygghet och säkerhet i den uppkomna situationen".

– Styrelsen uppfattar att företrädare för verksamheten vidtagit vissa åtgärder för att uppnå samstämmighet med den anhörige när det gäller vårdens och omsorgens utformning, skriver Socialstyrelsen, som avslutar ärendet.

Men styrelsen påpekar också att för anhöriga som under lång tid har levt tillsammans med och haft omsorg om en närstående kan steget att lämna över det ansvaret till någon annan vara stort och känslomässigt svårt.

Mer läsning

Annons