Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Byggstart i sommar för ny bro

/
  • Järnbron över Västerdalälven i Dala-Floda är 95 år gammal och i dåligt skick, delvis på grund av eftersatt underhåll. Att ersätta den beräknas kosta 25 miljoner kronor.

Järnbron över Västerdalälven i Dala-Floda ersätts med en ny bågbro av stål.
Den ska utformas så att den harmonierar med Kyrkälvbron och beräknas kosta 25 miljoner kronor.
Det framgår av Trafikverkets beslut om hur broprojektet ska drivas vidare.

Annons

Den 95 år gamla bron över älven mellan Holsåker och Forsgärdet är – delvis på grund av eftersatt underhåll - i mycket dåligt skick och har begränsad bärighet.

De skador som konstaterats på bron är skador på huvudbärverket, i form av bland annat rostangrepp

– Det råder det stor osäkerhet om brottssegheten hos det stål som bron är uppbyggd av, heter det i Trafikverkets förstudie.

Bron har klassats som intressant ur ett kulturmiljöperspektiv och anses därför vara bevarandevärd. Men ett bevarande, som förutsätter en ombyggnad eller upprustning, bedöms inte som ekonomiskt försvarbart med tanke på att åtgärderna skulle bli mycket omfattande och ändå ge bron en begränsad livslängd.

I den kombinerade förstudien och miljökonsekvensebeskrivningen heter det att en ny bro ska utformas så att den upplevs som kulturhistoriskt förankrad och att den ska ha en estetiskt tilltalande konstruktion.

En träkonstruktion har diskuterats, men Länsstyrelsens kulturmiljöenhet anser att en bågbro av trä blir för klumpig och föredrar en stålbågbro, som förväntas få en slankare utformning.

Trafikverket vill därför bygga en ny bågbro i samma läge som Järnbron och grundlägga den på nya fundament bakom de nuvarande stenfundamenten, som ska vara kvar och återställas efter byggarbetena.

Den befintliga och över 400 ton tunga broöverbyggnaden kan, enligt förstudien, lyftas bort med en så kallad fackverkskran för att sedan rivas på älvens östra sida. Med samma kran kan en ny bro lyftas på plats, vilket inte ger någon påverkan på älvmiljön.

Trafikverket planerar att driva projektet vidare genom att upprätta arbetsplan och bygghandling för en bågbro av stål. Entreprenadkostnaden för en sådan bro beräknas till ungefär 25 miljoner.

Verket anser att med tanke på företag, lantbruk, skogsbruk och invånare bör byggtiden vara så kort som möjligt.

– Vi räknar med att inleda bygget när skolorna stänger i början av juni och med att bron – i bästa fall – står klart vid nästa årsskifte, alltså om ungefär ett år, säger projektledare Ingemar Sandström.

Mer läsning

Annons