Annons
Vidare till dt.se
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

Funktionshindrad krävs på 760 000 kr

Först beslutade Försäkringskassan att dra in assistansersättningen för en svårt funktionshindrad person i Västerdalarna. Men ändå fortsatte man att betala ut ersättningen i nästan ett helt år. Nu vill Försäkringskassan kräva den handikappade på återbetalning av drygt 760 000 kronor. Då har man halverat sitt ursprungliga krav.

Förvaltningsrätten i Falun har i en dom under våren kommit fram till att hela kravet ska efterges.

Försäkringskassan, som tidigare krävt återbetalning på hela det felaktigt utbetalade beloppet, drygt 1,5 miljoner kronor, har efter Förvaltningsrättens dom modifierat sitt krav, till halva summan.

Kravet riktas mot den person som haft assistansersättningen på grund av sitt funktionshinder, ett hinder som gjort att denne omöjligen kunnat påverka, eller ha ansvar för de utbetalningar som gjorts.

Bakgrunden är att den aktuella personen för tiotalet år sedan råkade ut för en olycka som medförde en mycket svår hjärnskada.

Trafikskadenämnden fastställde invaliditetsgraden till 87 procent. Personen beviljades då omfattande personlig assistans.

Vid en omprövning för några år sedan kom Försäkringskassan fram till att personen inte längre var berättigad till personlig assistans enligt gällande normer.

Hela assistansen drogs plötsligt in, från att ha varit nästan dygnet runt. Indragningen överklagades, men Försäkringskassan "glömde" att sluta med utbetalningarna.

Återbetalningskravet överklagades då man varit i god tro att assistansen skulle kunna få fortsätta tills ärendet och överklagningen var slutligt avgjord.

Den funktionshindrades gode man fortsatte att skicka in assistansräkningar. Kommunen fortsatte att skicka assistenter. Försäkringskassan fortsatte att betala ut stora summor.

När det senare gick upp för Försäkringskassan att utbetalningarna aldrig skulle ha gjorts så krävde man tillbaka det felaktigt utbetalda beloppet. Det hade då hunnit bli mer än 1,5 miljoner kronor.

Genom ombud har den funktionshindrade överklagat till Förvaltningsrätten, som kom fram till att kravet helt ska efterges.

– På grund av sitt funktionshinder har personen inte haft någon möjlighet att förhindra de felaktiga utbetalningarna. Personen har heller inte haft någon annan vinning än att ha fått behålla den hjälp som kommunen tillhandahållit, konstaterade rätten och menade att det fanns särskilda skäl att efterge kravet.

Försäkringskassan har överklagat förvaltningsrättens utslag till hovrätten, men nu är nu beredd att jämka kravet till hälften.

Försäkringskassan håller med om att den funktionshindrade inte haft möjlighet att stoppa utbetalningarna, men hävdar att det ändå ytterst är dennes ansvar.

Att Försäkringskassan genom ett eget förbiseende i sitt datasystem verkställt utbetalningarna felaktigt och att den funktionshindrade inte samlat på sig något kapital av dessa utbetalningar är faktorer som talar för eftergift, tycker nu Försäkringskassan. Men bara till hälften.

.