Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

"Frihandel är inte handel utan spelregler" – Fairtrade svarar på kritiken från DT:s ledarredaktion

Annons

Svar till Jens Runnbergs ledare ”Du får betala för LO:s kommunlobbyister” (22/7).

Jens Runnberg kritiserar att fyra kommuner i Dalarna är en så kallad "Fairtrade City". Det är naturligt att vi har olika åsikter i frågan men vi vill gärna besvara de missförstånd om Fairtrade som tas upp i artikeln.

Jag vill börja med att säga att Fairtrade inte handlar om politisk hemvist. Fairtrade handlar om att mänskliga rättigheter inte ska kränkas i produktionen av de varor som vi konsumerar. Fairtrade motverkar diskriminering och barnarbete, förbjuder tvångsarbete och främjar demokrati- och organisationsrätt. Det är med andra ord en fråga som snarare förenar än splittrar människor med olika politisk bakgrund.

Initiativet för en Fairtrade City-diplomering kommer nästan alltid från lokalsamhället. Utan en bred förankring inom kommunen från såväl politiker, civilsamhälle och näringsliv kan inte arbetet med Fairtrade City-diplomeringen bedrivas. I majoriteten av Fairtrade City-kom-munerna har det varit stor politisk enighet när beslutet om att ansöka om diplomeringen fattats. Att ställa krav på att mänskliga rättigheter efterlevs vid produktion av varor är därför inte en fråga om att bedriva lobbying för LO.

Det har under årens lopp funnits rapporter som pekar på områden där Fairtrade har möjlighet att förbättra sitt arbete, vilket vi välkomnar men det har också publicerats en rad studier som har visat på Fairtrades positiva effekter, exempelvis Center for Evaluation vid Saarland universitetet (CEval) , The Corporation for Rural Business Development (CODER) samt Natural Resource Institute vid Greenwich Univeristy. Många av rapporterna visar att det är när odlare säljer en betydande del av sin skörd under Fairtrades kriterier som certifieringen ger en positiv effekt.

Fairtrade i Sverige består av en förening och ett bolag. Föreningen för Fairtrade är en ideell förening som får sina intäkter från medlemsorganisationer och projektmedel från bland annat Konsumentverket, Sida och Postkodlotteriet. Dessa medel går till informationsspridning och att öka kunskapen om Fairtrade gentemot konsumenter. Fairtrade Sverige AB i sin tur är ett icke-vinstdrivande bolag som licensierar Fairtrade-märket till företag vars produkter är certifierade i enlighet med internationella Fairtrade-kriterier. Allt överskott återinvesteras kontinuerligt i verksamheten, till exempel genom sänkta avgifter för licensiering och ökande bidrag till Fairtrade Internationals utveckling av kriterier och producentstöd.

Fairtrade anser att frihandel kan vara ett kraftfullt verktyg för att motverka fattigdom. Men - frihandel är inte det samma som en handel helt utan spelregler. En spelregel måste vara att mänskliga rättigheter respekteras, och att handel sker inom ramen för befintliga internationella konventioner. Dessvärre är det så att verkligheten ser annorlunda ut. Just därför finns Fairtrade; en möjlighet för världens odlare och anställda att genom handel få större inflytande över sitt liv och sin framtid, samtidigt som de kan producera råvaror av hög kvalitet.

Fairtrade kommer aldrig att vara den enda vägen till att utrota fattigdomen i världen. För att bekämpa fattigdom på global nivå krävs att en lång rad aktörer agerar i rätt riktning. Exempelvis kan politiker genom nationell lagstiftning påverka minimilöner, förutsättningar för handel och minska korruptionen, starka globala fackföreningar kan organisera anställda för att själva förbättra sina arbetsvillkor, ett bistånd kan möjliggöra förutsättningar för mindre priviligierade länder att utvecklas och internationella företag som kan ta socialt ansvar. Slutligen kan enskilda konsumenter och offentliga aktörer betala vad det kostar att köpa varor som är producerade med hänsyn till människa och miljö. Med gemensamma krafter kommer vi kunna driva utvecklingen framåt i rätt riktning.

I dag är det över 1 800 kommuner i världen, såsom London, San Fransisco, Köpenhamn och Paris. Vi är glada över att fyra kommuner i Dalarna har valt att genom Fairtrade City-diplomeringen arbeta för att öka den etiska konsumtionen i kommunen och hoppas det blir fler som vill arbeta för en mer hållbar konsumtion.

Magdalena Streijffert

Generalsekreterare Fairtrade i Sverige

SVAR DIREKTDenna replik bemöter inte min huvudsakliga kritik, nämligen att Fairtrade är en insiderorganisation som stör marknadspriset, bevarar en för hög produktion av till exempel kaffe och gör producenterna på utsidan av systemet fattigare. Bara en av de tre forskningsrapporter som nämns av Streijffert har detta perspektiv.En annan rapport som nämns, den från Greenwich, är helt öppen med att Fairtrade inte fungerar mot fattigdom:

I fråga om fattigdomsbekämpning fann man att [Fair trade-]certifiering i och av sig självt inte är tillräckligt. Ytterligare och möjligen även andra åtgärder behövs. Vidare finns ett behov av att förbättra villkoren för inhyrd arbetskraft på mindre jordbruk, jämställdhet mellan könen och strategier för att nå ut till fattigare hushåll. De senare tenderar att inte ha tillräckligt med tillgångar för att delta i exportvärdekedjorna och kan kräva stöd i form av allmänna välfärdsnät. (Redaktionens översättning)

Streijffert finner det både naturligt att vi är oense om Fairtrade och att Fairtrade är en opolitisk verksamhet. Sanningen är den att kopplingen till socialdemokratin, rörelsenära företagande och partianslutna fackföreningar ligger i öppen dager. Det är därför rent ljug att beskriva Fairtrade som "oberoende" och oetiskt att skattebetalarna ska finansiera kommunala LO-lobbyister som arbetar för mer av den internationella handel som inte motverkar fattigdom.

Jens Runnberg

Politisk redaktör DT