Annons
Vidare till dt.se
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

Fortifikationsverket blysanerar på skjutfältet

Fortifikationsverket kommer i höst att sanera ett sandkulfång på en av I13-skjutbanor i Falun då man hittat blyhalter som överstiger gränsvärdet.

Det handlar om cirka 25 kubikmeter som ska grävas bort då sanden i kulfånget är kraftigt blyförorenat efter år av skjutövningar.

I analysen har man studerat om det finns några rödlistade arter inom skjutfältet och man har funnit växten låsbräken och fåglarna göktyta, mindre hackspett, vaktelm rosenfink och nötkråka. Men då området som ska saneras ligger i direkt anslutning till en väg så kommer inga arbetsmaskiner att köras i terrängen och därmed så anser man att det inte är troligt att någon rödlistad art kommer till skada.

Det var i samband med en miljöinventering i maj som man tog prov ur kulfånget som analyserades. Man fann 430 milligram bly per kilo torrsubstans vilket är 30 milligram över gränsvärdet för förorenad mark.

Man fann också vid analysen mätbara halter av barium, kobolt, koppar, krom, nickel, vanadin och zink i sanden i det gamla kulfånget.

De massor som tas om hand för efterbehandling ersätts med rena massor.