Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Försvaret ger upp om vindkraftverken

I flera år har Försvarsmakten försökt stoppa vindkraftverken i Granberg. För några månader sedan fick man rätt i att man borde ha fått överklaga och fick chansen igen, trots att verken står på plats och snurrar. Nu ger man plötsligt upp.

Annons

De fem vindkraftverken på Granberg vid Rämma fäbodar togs i bruk i fjol efter många års överklaganden och rättsliga processer.

Försvarsmakten ansågs inte vara part i målet och fick inte möjlighet att överklaga bygglovet.

Långt senare, när bygglovet behandlats och vunnit laga kraft och vindkraftsnurrorna rests så fortsatte försvaret försöken att få rätt att överklaga. Och i början av 2012, fick man denna rätt. Förvaltningsdomstolen i Sundsvall konstaterade att kommun och länsstyrelse gjort fel som inte låtit försvaret få tycka till om bygglovet innan det fastställdes.

Försvaret fick alltså rätt att överklaga och gjorde det också. Men länsstyrelsen avslog också denna gång överklagandet.

Nu väntade sig nog de flesta att Försvarsmakten skulle fortsätta den rättsliga processen genom att överklaga länsstyrelsens avslag på deras överklagande.

Men nu stannar Försvarsmakten. Därför att verken redan är uppförda.

– Det är en märklig situation, säger Försvarsmaktens chefsjurist Elisa Saarinen till Mora Tidning.

– Verken var inte uppförda när Försvarsmakten överklagade och begärde inhibition. Men på grund av kommunens och länsstyrelsen felaktiga beslut drog ärendet ut på tiden tills Försvarsmakten fick rätt i Kammarrätten och verken uppfördes under tiden som överklagandet pågick.

– Nu är det samma personer som beslutat i ärendet som förra gången. Och frågan kvarstår: på vilka grunder har länsstyrelsen kommit fram till att verken inte påtagligt motverkar totalförsvarets intressen eller påtagligt försvårar tillkomsten och utnyttjandet av skjutfältet?

– Jag har uppfattat det som så att eftersom opinionen för vindkraft är så positiv så vill Försvarsmakten inte ta strid med regeringen om detta, säger Elisa Saarinen.

Roger Magnegård på Försvarsmaktens presstjänst säger:

Försvarsmakten är för vindkraft så länge den inte stör vår verksamhet. Att dessa verk stör vår verksamhet är helt klart, men nu får vi ta och utreda om vi måste ta bort vissa övningsmoment eller ändra övningarna på andra sätt, säger han.

– Länsstyrelsen avslog felaktigt vår begäran om inhibition, det fick vi bekräftat i Förvaltningsrätten. Under tiden byggdes verken och nu när de står där får vi rätta oss efter detta faktum, säger han.

Annons