Annons
Vidare till dt.se
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

Forskare och engagerad biodlare – minnesord över Håkan Hultén

Professor emeritus Håkan Hultén, Hedemora, har avlidit vid en ålder av 83 år. Närmast anhöriga är hustrun Kerstin och barnen Anna och Fredrik med familjer.

Håkan föddes i Uppsala och efter studentexamen antogs han till Skogshögskolan där första året av utbildningen till jägmästare var förlagd till Garpenberg.

Här träffades de som antagits till utbildningen 1962, 36 män och en kvinna. Under den drygt fyra år långa utbildningen blev denna grupp väl sammansvetsad, eftersom utbildningen under större delen av tiden var gemensam för gruppen. Håkan utexaminerades som civiljägmästare 1966.

Efter jägmästarexamen anställdes Håkan som forskare vid Institutionen för Skogsföryngring vid Skogshögskolan i Stockholm.

Han fortsatte som forskare fram till sin pensionering. Han doktorerade 1980 och utsågs några år senare till professor.

I början av 70-talet ansåg riksdagen att alltför stor del av den statliga verksamheten var förlagd till Stockholm. Beslut fattades att utlokalisera en del av denna verksamhet från huvudstaden. För Skogshögskolan innebar detta att verksamheten delades upp och flyttades till Uppsala, Umeå, Garpenberg och Alnarp.

Efter några år i Stockholm valde Håkan att flytta till Garpenberg. Familjen bosatte sig i Hedemora. Under 70-talet sammanfördes jordbrukets högskolor och bildade Sveriges lantbruksuniversitet. Skogshögskolan blev då en skoglig fakultet vid universitetet.

I sin forskning arbetade Håkan Hultén med biologiska problem rörande skogsskötsel, främst frågor rörande självföryngring och plantering av skog. Metoder för plantframställning ägnade han stort intresse åt. En del av hans forskningsresultat har omsatts i praktiskt skogsbruk.

Under senare år hade han flera utlandsuppdrag bland annat i Armenien och Etiopien.

Håkan Hultén kunde kombinera forskning med praktiska färdigheter. Han var en engagerad biodlare och hade under ett antal år bisamhällen. Med sitt stora intresse för biodling och den kunskap han skaffade sig försökte han utveckla verksamheten.

Han var framgångsrik och hans resultat uppmärksammades och ledde till att han tilldelades medalj av Patriotiska Sällskapet.

En annan fritidsaktivitet var tillverkning av öl och speciellt då att bevara och utveckla ett belgiskt vallonöl som överlevt i hans släkt. En presentation från Oppigårds Bryggeri i Hedemora som berättar om deras satsning på hundraårigt öl, visar att Håkan varit med och bidragit till utvecklingen av detta öl.

Som person var Håkan öppen, gladlynt, tolerant, hjälpsam och intensivt nyfiken på forskning och utveckling inom skog och skogsbruk. Han deltog gärna i samtal och diskussioner även i andra ämnen och i dagsaktuella frågor.

Vi minns honom med glädje och tacksamhet.

Jägmästarkursen 62 – 66,

Per-Ove Bäckström