Annons
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

Förlängd byggtid för kraftverk

Det planerade kraftverket i Rörshyttan har försenats. Enligt en dom i Miljödomstolen 2007 skulle arbetena vara klara den 18 april i år. En ny dom i Mark- och miljödomstolen förlänger tiden inom vilken arbetena ska vara utförda till den 2 november 2014.

Annons

Den sökande vände sig till domstolen i januari i år och bad om att arbetstiden skulle förlängas. Som skäl angav han bland annat att leveranstiden för luckorna till kraftverket hade varit 12-16 månader. Även det faktum att vintrarna 2010 och 2011 varit kalla och snörika har försvårat markarbetena.

Domstolen har hört med fastighetsägarna i området och gör bedömningen att de är positiva till kraftverksplanerna, men att de är kritiska till hur arbeten har utförts hittills och att de saknat en dialog med entreprenören.

Kammarkollegiet avstyrkte fortsatt tillstånd, bland annat med motiveringen att miljökonsekvensbeskrivningen från 2005 är för gammal och att underlaget inte är förenligt med EU:s ramvattendirektiv.

Mark- och miljödomstolen konstaterar dock i sin dom att miljökonsekvensbeskrivning behövs när man söker tillstånd, men inte när man prövar en förlängning av arbetstiden.

Domstolen konstaterar att det är begränsade arbeten som återstår: "Arbetena måste utföras för att kraftverket ska ha avsedd funktion. Om tillståndet skulle förfalla för det dessutom anses innebära synnerlig olägenhet för sökanden som gjort stora investeringar och utfört merparten av det tillståndsgivna arbetet".

Ett nytt villkor följer dock med den nya domen. Den sökande ska upprätta et kontrollprogram för de återstående arbetenas utförande och för den framtida driften av anläggning.