Annons
Vidare till dt.se
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

Förgiftat område i Vansbro

Sedan 2001 arbetar Länsstyrelsen Dalarna med att inventera förorenade områden. I dagsläget har ungefär 4000 potentiellt förorenade områden identifierats i Dalarna varav drygt 1800 objekt är inventerade och riskklassade. Ett av dessa objekt är det gamla industriområdet Träkol i Vansbro.

Vid det gamla industriområdet Träkol i Vansbro har det tidigare bedrivits sågverksamhet, kol- och tjärframställning samt impregnering av telefonstolpar. I slutet av 2008 gjorde Länsstyrelsen de första undersökningarna på fyra fastigheter vid industriområdet där syftet med undersökningarna var att konstatera eller avfärda föroreningar.

Resultatet visade att marken var förgiftad och länsstyrelsen riktade därför krav för att genomföra kompletterande utredningar. Länsstyrelsen upptäckte så småningom att det saknades ansvarig verksamhetsutövare att rikta krav mot eftersom samtliga bolag som skulle kunna ha ett verksamhetsutövaransvar har försatts i konkurs eller lagts ner.

– Ansvarsutredningen visade även att det finns ett sekundärt fastigsägaransvar. Därför förelade länsstyrelsen 2009 tre olika fastighetsägare att genomföra kompletterande utredning av sina respektive fastigheter, berättar Åsa Mårdberg vid länsstyrelsens miljöenhet.

Efter överklagande till Miljödomstolen av samtliga fastighetsägare, genomförde två av dem utredningar av sina fastigheter. Under 2011 inkom resultat från undersökningar vid en av fastigheterna vilket visade att det finns höga halter av arsenik i ytliga jordlager.

– Den tredje fastighetsägaren överklagade till Miljööverdomstolen (MÖD) och fick prövningstillstånd. I MÖD prövades aldrig fastighetsägarens ansvar utan domstolen sa att länsstyrelsen skulle ha gått på verksamhetsutövaren i första hand, som i detta fall är likviderat. Länsstyrelsen riktade därför 2011 krav mot det likviderade bolaget, vilket överklagades av det likviderade bolaget genom likvidatorn. Mark- och miljödomstolen ändrade inte länsstyrelsens beslut och trots denna dom så hände ingenting. Länsstyrelsen skickade då ett nytt beslut belagt med vite till det likviderade bolaget och när inte heller det efterföljdes begärde länsstyrelsen utdömande av vitet hos Mark- och miljödomstolen. Ärendet ligger nu hos Mark- och miljödomstolen, säger Åsa Mårdberg.

På grund av MÖD:s beslut kan länsstyrelsen i dagsläget inte rikta vidare krav mot fastighetsägarna utan avvaktar Mark- och miljödomstolens beslut. Länsstyrelsen anser dock utifrån genomförda undersökningar att det finns ett åtgärdsbehov inom området och avser därför att driva frågan vidare.