Annons
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

Företagare grävde i grusås utan tillstånd

En företagare har dömts till dagsböter och företagsbot för otillåten miljöverksamhet. Enligt domen har företagaren väsentligt förändrat naturmiljön genom att gräva ur en grusås på sin egen mark och brukat gruset för att fylla igen en ravin. Det var olagligt.

Annons

Företagsboten uppgår till 25 000 kronor, åklagaren hade yrkat dubbelt så mycket. Dessutom döms företagaren till dagsböter, som totalt uppgår till 7 000 kronor. Han ska även betala 500 kronor till brottsofferfonden samt 11 000 kronor av sina försvarskostnader.

Vid huvudförhandlingen erkände företagaren de faktiska omständigheterna. Han hade tagit grus från en grusås för att fylla ut en ravin på samma fastighet.

– Ett skidspår vid platsen skulle kunna användas mer säkert.

Han uppgav att avsikten inte hade varit att förstöra miljön, utan att förbättra. Inte ens i sin livligaste fantasi kunde han tro att han var tvungen att kontakta miljökontoret innan han började gräva.

– Och jag kunde aldrig tro att jag skulle bli anmäld för att jag snyggade till på området, sa företagaren.

De grusmängder som grävts bort från åsen rör sig om något tusental kubikmeter.

1 000–1 500 kubikmeter, hävdade företagaren, medan miljöinspektören, som var vittne, beräknade att det kunde vara 3 500 kubikmeter.

Miljöinspektion vid den olovliga grävningen hade gjorts med anledning av en störningsanmälan om täktverksamheten och nedskräpning.

Vid de första kontakterna hade företagaren uppgett att han skulle plana ut marken för att göra husvagnsparkeringar.

Grusåsarna i området är ett resultat av inlandsisen och de är värdefulla för att de är sällsynta. De är också viktiga för grundvattenförekomsten och rekreationsvärden.

Området är i kommunens översiktsplan utpekat som värdefullt för rekreation och friluftsliv.

Miljöinspektören menade att utgrävningen av grusåsen är en väsentlig förändring av naturmiljön och åtgärden skulle ha anmälts för samråd. Även utfyllnaden i ravinen är anmälningspliktig.

Miljönämnden hade troligen inte godkänt åtgärderna. Nämnden har senare beslutat att täkten ska återställas med rena, "jungfrueliga" massor.

Tingsrätten konstaterar att det ankommer på företagaren att ta reda på vilka tillstånd som krävdes. Företagaren döms för två fall av otillåten miljöverksamhet, dels grävningen i åsen och dels utfyllnaden i ravinen.

Eftersom företagaren begått brottet i sin näringsverksamhet utdöms både personliga böter och företagsbot.

.