Annons
Vidare till dt.se
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

Förändringar för ekonomi i balans

Kommunstyrelsen har nu antagit ett förslag till budget för Borlänge kommun för 2013-2015. Förslaget har föranlett diskussioner.

Borlänge kommun har haft ett underskott i driftsbudgeten åtta av de senaste tio åren, vilket är ett problem. Det totala resultatet i bokslutet har dock haft bättre siffror. Vi har budgeterat för överskott och redovisat överskott genom att försäljning av mark, förbättrade finansiella intäkter och bättre skatteutveckling än beräknat har täckt de ökande driftskostnaderna. Det är nu oerhört viktigt med ett trendbrott 2013.

Det pågår ett stort förändringsarbete:

* Inom äldre- och handikappomsorgen pågår en översyn av bemanningen. Detta för att rätt person ska finnas på rätt plats och under rätt arbetsvillkor.

* Riktlinjerna vid behovsbedömning har setts över, både för hemtjänst och för dem som bor på ett äldreboende.

* En ny nämnd införs från årsskiftet för att effektivisera vårt arbete med att hjälpa fler Borlängebor till egenförsörjning och minska bidragsberoendet.

Det budgetförslag som vi nu ska ta ställning till är starkare än på länge. Jämfört med 2012 tillförs 127 miljoner i 2013 års budget, en uppräkning på 5,3 procent, inräknat är de pengar som förs över från landstinget i och med att kommunen tar över hemsjukvården. Nya pengar kan tillföras tack vare att skatteutvecklingen är positivare än planerat, minskade räntekostnader etcetera.

I budgeten planerar vi för ett överskott på 40 miljoner kronor 2013 och vi har reserverat 36,3 miljoner som finansutskottet förfogar över under året, varav 22,6 miljoner är en ren buffert.

Redan i juni fattade kommunfullmäktige beslut om budgetramarna med en tydlig profil på skola och omsorg. Vi har nu ytterligare drygt tio miljoner att fördela, dessa medel lägger vi till skolan.

Sammantaget får förskolan och grundskolan i budgetförslaget 30 miljoner kronor mer än i år. Omsorgen får nästan 80 miljoner mer än i år.

Stadsmiljö, administration, näringslivsfrågor samt kultur och fritid får stå tillbaka nästa år.

Jag är stolt och glad över att vi kan göra detta med en bred politisk uppslutning även om några ställer sig utanför dialogen. Utmaningar saknas inte, då måste vi ta ansvar, visa mod och framtidstro.

Jan Bohman (S)

är kommunstyrelsens ordförande i Borlänge

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel