Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Föräldrar får inte undervisa i hemmet

Föräldrarna får inte undervisa sina barn i hemmet.
– De skäl de tar upp räcker inte för att beviljas hemundervisning, säger Anki Rooslien.

Annons

En familj från Dormsjö har ansökt hos utbildningsnämnden om att få bedriva hemundervisning för sina två barn; en flicka född 2002 och en pojke född 2004.

Föräldrarna anser att barnen utvecklas snabbare och att de lättare kan behålla sin inre drivkraft, om de undervisas i hemmet.

"De främsta anledningarna till vårt beslut om att själva ansvara för barnens utbildning är att vi ser att deras utveckling intellektuellt, socialt och emotionellt stimuleras mycket bra av den lugna, trygga miljön ihop med resten av familjen" skriver de i sin ansökan.

Dessutom reser föräldrarna mycket i sitt arbete och planerar att tillbringa delar av kommande vinter utomlands.

Flickan beviljades 2009 hemundervisning av Annaskolan där hon var inskriven. Detta stred dock mot reglerna eftersom Annaskolan inte har befogenhet att bevilja hemundervisning - det är kommunens sak.

Och eftersom kommunen är av annan åsikt än Annaskolan, var det slut med hemundervisning i Dormsjö.

Dåvarande ordförande för utbildningsnämnden, Berndt Nygårds (S):

-I den nya skollagen som står det klart och tydligt att det krävs synnerliga skäl för hemundervisning, vilket är lika med - nästan aldrig.

Nu har alltså föräldrarna kommit in med en ny ansökan till Hedemora kommun som också inkluderar sonens undervisning.

De anser sig få stöd av Europakonventionen som säger att ingen får förvägras rätten till undervisning och att staten måste respektera föräldrarnas rätt att tillförsäkra sina barn sådan utbildning som överrensstämmer med familjens filosofiska övertygelse.

Nuvarande nämndordförande Anki Rooslien (S):

– Lagen är väldigt tydlig och det vore fel av oss att bevilja hemundervisning.

Hon hänvisar till den skärpning av lagen som trädde i kraft från och med läsåret 2011/12. Nu krävs "synnerliga skäl" för att få tillstånd till hemundervisning. Vare sig "religiösa eller filosofiska skäl" tillåts.

Den nya skollagen, som i praktiken gör hemundervisning omöjlig, har kritiserats ur ett människorättsperspektiv av hemundervisningens förespråkare.

Lagen anses också vara motsägelsefull eftersom Sverige 1995 antog första tilläggsprotokollet, artikel 2 i Europakonventionen som lag, som i princip säger tvärtom, precis det föräldrarna åberopar.

Men Rooslien och utbildningsnämnden låter sig inte blidkas:

– Vi följer barnkonventionen och svensk skollag. Jag är övertygad om att Europadomstolen inte kommer att ställa sig över svensk lag.

Annons