Annons
Vidare till dt.se
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

Farliga gifter i Born

Föroreningar i marken vid den gamla tjärfabriken i Born har påträffats.
Det handlar om ämnen som fenoler och kresoler som är mycket farliga och kan ge skador på inre organ och kan orsaka allergier.
Länsstyrelsen har tagit fram en rapport om förhållandet vid den gamla fabriken och rekommenderar Rättviks kommun att undersöka platsen mer noggrant.

Den sedan länge nedlagda fabriken var i drift i början av 1900-talet. Efter Länsstyrelsens undersökning och inventering av platsen bedömdes platsen befinna sig i riskklass två, det vill säga näst högsta riskklassen.

På området nära platsen där tjärfabriken låg ligger numer bostäder, men enligt Sedigheh Abdollhai, miljöenheten Länsstyrelsen Dalarna fann Länsstyrelsen de miljö-och hälsofarliga ämnena inte i direkt anslutning till den närmaste fastigheten.

-Den gamla fabriksmarken ligger på stranden intill Ljugaren. Det är få hus i området och inget hus finns på den delen där vi hittade mest föroreningar. Om man vill odla måste först ny jord läggas på, men det är inte aktuellt att varken odla eller bygga något i området, säger Sedigheh Abdollhai, miljöhandläggare Länstyrelsen.

Förutom kresoler och fenoler finns även mycket farliga PAHer, polyaromatiska kolväten som kan orsaka hudirritation, blodförgiftning, njur-och leverskador och cancer. PAHer kan människan få i sig genom växter, till exempel vid odling av grönsaker.

Vidare finns alifater, som vid långvarig exponering kan skada centrala nervsystemet.

Länsstyrelsen har överlämnat rapporten till Rättviks kommun som är tillsynsmyndighet.

-Vi anser det vara bra att titta vidare på området och eventuella åtgärder. Kanske bör fler prover tas och eventuella jordrester saneras. Den direkta exponeringsrisken är väldigt liten, säger Sedigheh Abdollhai.

Martin Clarstedt, chef för miljö-och byggenheten, Rättviks kommun och han berättar att kommunen kommer att söka statliga medel för sanering av marken.

-Det finns ju ingen ansvarig som kan ställas till svars och för att en sanering ska kunna genomföras krävs statliga medel, men det finns andra prioriterade projekt i länet. Vi kommer att skicka in en ansökan om att få statliga bidrag för sanering, men vilket tidsperspektiv vi talar är omöjligt att säga.

Vid en eventuell bygglovsansökan kommer det inte at godkännas på grund av riskerna med föroreningarna i marken, berättar Martin Clarstedt.