Annons
Vidare till dt.se
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

Får ingen skolskjuts mellan Orsa och Mora

Förvaltningsrätten har avslagit en överklagan angående skolskjuts från två föräldrar. Beslutet innebär att det var rätt av för- och grundskolenämnden i Mora att neka parets barn skolskjuts från bostaden i Orsa till skolan i Mora

Den ena föräldern bor i Mora, den andra i Orsa. De har gemensam vårdnad om barnet, som går i skola i Våmhus. Barnet är mantalsskrivet i Mora kommun.

Rektorn vid Våmhus skola beslutade, på delegation av för- och grundskolenämnden, i september förra året att avslå föräldrarnas ansökan om skolskjuts för barnets skolväg från Orsa till Mora, det vill säga den tid då barnet inte bor på mantalsskrivningsadressen i Mora kommun.

Skälet för beslutet angav rektor att vårdnadshavarna var folkbokförda i två olika kommuner. Enligt Mora kommuns skolskjutsreglemente är elev berättigad till skolskjuts vid växelboende om båda vårdnadshavarna är folkbokförda i Mora kommun.

I sin överklagan påpekade föräldrarna att Mora och Orsa är grannkommuner med kort avstånd mellan centralorterna och har mycket gemensamt.

"Skolvägen blev kortare för (barnets namn) genom flytten till Orsa. Vid bedömningen av rätt till skolskjuts bör även vägas in vad som är bäst för barnet. Reglementet bör ge utrymme för undantag vid synnerliga skäl", skrev föräldrarna i sin överklagan.

För- och grundskolenämnden höll fast vid sitt beslut, att Mora och Orsa sedan i somras tillhör samma buss-zon med samma biljettpris beaktades inte i beslutet.

Förvaltningsrätten ger Mora kommun rätt och konstaterar att det av äldre praxis framgår att en kommun inte har någon skyldighet utanför den egna kommunens geografiska område, och hänvisar till en dom i Kammarrätten i Göteborg 3 oktober 2003.

I domen skriver förvaltningsrättsfiskal Malin Karlsson: "Mot denna bakgrund och då det inte heller av nya skollagen eller dess förarbeten framgår att en elev vid växelvis boende har rätt till skolskjuts utanför hemkommunens geografiska område, ska överklagandet avslås".