Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Stor efterfrågan på arbetskraft i Falun

Annons

Analysen, som bygger på intervjuer med personalansvariga på företagen, visar att behovet av arbetskraft kommer att fortsätta öka.

Hela 40 procent av de tillfrågade Faluföretagen uppger att de behöver utöka personalstyrkan "något".

- Arbetsmässan på Lugnet och den stora andelen av annonser om lediga jobb i de lokala tidningarna, visar att trycket är stort från företagen just nu, säger Petter Lundgren.

Behovet av arbetskraft har ökat jämfört med 2006. Falun ökar exempelvis från 11 preocent i fjol till 30 procent i dag, och nettoefterfrågan ligger nu på samma nivå som riket i stort, vilkt inte Falun inte var i närheten av ifjol.

Faluföretagarna förväntar dock att behovet av arbetskraft kommer att avta i Falun, sett till ett halvårssikt. Men hela 56 procent tror dock att efterfrågan kommer att vara oförändrad.

Jämfört med ifjol svarar också företagen att belastningen (exempelvis övertidsuttaget) har minskat något.

Undersökningen som Proffice och Sifor gjort visar också att efterfrågan på tillfällig personal minskar. Allt fler företag väljer i stället att tillsvidareanställa och Falun följer här mönstret för resten av riket.

Det har också skett en kraftig omfördelning i efterfrågan mellan olika yrkeskategorier. Personal inom hälso- och sjukvård, försäljningsyrken och handel och transport är yrken där efterfrågan ökat sedan 2006.

- Vi vet att vi är på väg mot stora pensionsavgångar inom den offentliga sektorn. Efterfrågan kommer att vara stor inom hälso- och sjukvårdssidan, säger Petter Lundgren.

Men det lönar sig också att vara välutbildad i dag. Inte minst om man tänker sig en högre tjänst.

- Företagen skriker efter kompetent personal, som läst på universitet eller högskola. Det är viktigt att påpeka att det lönar sig att läsa, fortsätter Lundgren.

Även om det mest är positiva tongångar just nu, så finns det också orosmoln bland Faluföretagarna.

Rädslan för försämrad konjuktur är större i Falun än för riket totalt. Däremor är oron för den inhemska konkurrensen mindre.

21 procent av Faluföretagen ser just det som största hotet, mot 18 procent sett till hela riket.

- Många företag är givetvis medvetna om att den goda konjukturen kan ge vika.

Men högkonjukturen är mera märkbar i de norra delarna av Sverige, slutar Petter Lundgren.

Mer läsning

Annons