Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Socialchefen får gå

/
  • Ingalill Frank, kommunens socialchef, får lämna sin tjänst och polisanmäls.

Socialchefen i Falu kommun, Ingalill Frank, får gå med omedelbar verkan.
Dessutom kommer hon att polisanmälas, då det finns risk för att sekretessbelagda uppgifter har röjts.

Annons

Turbulensen inom socialförvaltningen har varit stor under hela året.

På fredagen kom så beskedet om att socialchefen Ingalill Frank får lämna sin tjänst.

Bakom beslutet ligger en extern utredning, gjord av KPMG på kommunrevisionens uppdrag, som riktar stark kritik mot socialförvaltningen och dess chef.

Bland annat framgår det att personalen utsatts för kränkningar vid flera tillfällen, att ledningen brustit i sitt personalansvar, och att sekretessbelagda uppgifter kan ha röjts.

– Vi tar kritiken på största allvar. Kritiken och de uppgifter som i övrigt kommit fram, gör att socialchefen inte kan vara kvar i den tjänsten, säger kommundirektör Dan Nygren.

Totalt har tre rapporter sammanställts av revisionsföretaget KPMG: Granskning av LSS-verksamheten, granskning av ledning och styrning samt granskning rörande kränkande särbehandling och röjande av sekretessbelagda uppgifter inom socialförvaltningen.

Rapporterna bekräftar till viss del den tidigare kritik som riktats mot socialförvaltningen från bland annat anställda, facket och även internt från personalavdelningen.  

– Enskilda delar har vi känt till tidigare, men nu har vi fått en gedigen genomlysning av verksamheten. Vi ser väldigt allvarligt på det inträffade, och från kommunens sida välkomnar vi den här typen av granskning, säger Dan Nygren.

I rapporterna framgår att det funnits stora brister i huvudsak inom arbetsmiljö och ledning på de nämnda sektionerna.

Framför allt riktas allvarlig kritik mot socialchefen och en sektionschef inom LSS. Även den tidigare socialnämnden får kritik för bristande åtgärder.

I nuläget har flera åtgärder redan utförts. Personalkontoret är involverade och stöttar personalen.

Den utpekade sektionschefen inom LSS-verksamheten jobbar inte längre kvar inom kommunen och rekryteringsarbetet av en ny chef där är igång.

På torsdagen gjordes också en överenskommelse med socialchefen vars anställning upphör.

– Det handlar om en frivillig överenskommelse. Socialchefen hade tre år kvar på sitt fyråriga förordnande. Överenskommelsen innebär att socialchefen blir arbetsbefriad under sin sex månader långa uppsägningstid och sedan har vi också kommit överens om ett avgångsvederlag på 18 månader, säger Dan Nygren.

Socialchefen har en lön på 61 000 kronor/månaden.

– Självklart handlar det om mycket pengar, men arbetsrättligt anser kommunen att vi inte kan göra på annat sätt än vad vi nu gör. Vi har givetvis varit i kontakter med jurister innan överenskommelsen gjordes, säger Dan Nygren.

Rekrytering av en ny socialchef kommer att påbörjas direkt efter sommaren.

– Just nu har vi en bra tillförordnad socialchef i Ylva Renström, och jag utesluter inte en fortsättning för hennes del, säger Dan Nygren.

Vad händer framöver?

– Vi har ett stort ansvar att ta signaler på allvar och det är klandervärt att vi inte gjort det i tillräckligt hög grad tidigare. Nu ska vi analysera rapporterna grundligt och dra rätt slutsatser om åtgärder och på så sätt komma tillrätta med problemen som kvarstår, säger Dan Nygren.

DT söker Ingalill Frank för en kommentar.

Läs också: Socialnämndens ordförande: "Vi följer rekommendationen"

Annons