Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Slarv med dokumentation hos kommunen

Efter Socialstyrelsens tillsyn av Falu kommuns insatser i form av boende och boendestöd för personer med pysisk nedsättning påtalas ett par brister.

Annons

Under den inspektion som genomfördes i september i år intervjuades bland andra flera enhetschefer, chefer inom psykiatrin, biståndshandläggare och boendestödjare. Dessutom granskades personakter, myndighetsutövning och dokumentation.

På ett gruppboende i kommunen har personalen fått individuella kompetenshöjningar då de flesta ur personalgruppen kommer från olika verksamheter inom kommunen. Dock anser boendets chef att det fortfarande finns brister i kompetensen på boendet.

I kommunen finns det personer som beviljats boendestöd och Socialstyrelsens tillsyn visar att dokumentationen av dessa personer är bristfällig. I inget av de granskade fallen av journalanteckningarna framgick det när insatserna hade påbörjats, om genomförandeplaner följts upp eller om en insats avslutats. Många daganteckningar är gamla och några är skrivna mycket kortfattat och saknar signatur. Samtliga genomförandeplaner var handskrivna och svåra att läsa.

Socialstyrelsen ska ha en redovisning av vidtagna åtgärder senast den 15 mars nästa år.

Mer läsning

Annons