Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Resecentrum - så ser planerna ut

/

Arbetet med att utveckla ett nytt resecentrum går vidare.
Målet är att det ska bli lättare, trivsammare och mer bekvämt att resa inom samt till och från Falun.
– Projektet går framåt och jag tror fortfarande på att allt ska vara klart till skid-VM 2015, säger Per Grundström, kommunens projektledare.

Annons

Det har länge funnits planer på att utveckla ett fungerande resecentrum i centrala Falun, som ska bli en naturlig samlingsplats för människors vardagspendlande.

På torsdagskvällen hade Falu kommun och Trafikverket gemensamt kallat till ett samrådsmöte, där de båda huvudparterna i projektet presenterade sina tankegångar och var man står i dag. Att samla in synpunkter från allmänheten inför det fortsatta arbetet var också en viktig del med mötet.

– Vi jobbar med ett jätteprojekt där en massa saker ska genomföras och förändras. Det är därför viktigt att alla får vara med och säga sitt i ett tidigt skede, säger Per Grundström.

Under hösten 2011 påbörjade Falu kommun arbetet med att utreda sambanden mellan olika funktioner, utformning och gestaltning för hela Resecentrum i Falun.

Parallellt driver Trafikverket en förstudie för själva spårområdet.

Resecentrum Falun består av flera delar och området som berörs är Södra Centrum. Det sträcker sig från Kajenparkeringen vid Holmtorget till järnvägsstationen.

– Just nu pågår två stora utredningar, det är där vi står i dag. Trafikverket jobbar mycket med hur själva järnvägstekniken ska lösas medan vi från kommunen tittar mycket på hur gator och torg ska förändras. Hur Knutpunkten, där all busstrafik ska samlas, ska kunna byggas samman med järnvägsdelen. Arbetet har utgått från Faluns specifika förutsättningar och möjligheter, säger Per Grundström och fortsätter:

– Med vår utredningsskiss för resecentrum, försöker vi att på ett enkelt och övergripande sätt visa vilka tankegångar vi har.

Att Korsnäsvägen ska flyttas närmare järnvägen är klart. Men hur bred vägen blir är däremot inte bestämt.

Det har tidigare pratats om att göra den tvåfilig, men den kan lika gärna förbli fyrfilig.

– Med hjälp av ett datorprogram håller vi på att ta fram uppgifter om hur trafikflödet på vägen skulle kunna se ut vid olika scenarior. Viktigt är att vi gör rätt, så att vi får en väg som håller för framtiden. Några färdiga resultat föreligger inte, men inom två veckor hoppas vi allt ska vara klart, säger Per Grundström.

Kommunen tittar också på möjligheten att skapa en direktväg från Korsnäsvägen till Tiskenparkeringen. Lösningen kan bli att använda sig av den befintliga gångtunnel som finns i dag.

– Det är ett spår som vi har, men vi ser även över andra alternativ, säger Per Grundström.

Trafikverket ansvarar för spår, plattformar samt en ny planskild plattformsförbindelse. Plattformen samt spåret närmast stationshuset kommer att förlängas mot centrum för att öka tillgängligheten. Både plattformen närmast stationshuset, samt plattformen mellan spår 2 och 3 kommer att höjas i den västra änden, där de idag är för låga.

Dagens passage till mellanplattformen, som passerar två spår i plan, kommer att stängas och en gångtunnel med hiss och trappor kommer att byggas på stationshusets västra sida, mot centrum.

Vad blir den första konkreta åtgärden som Faluborna kommer att märka?

– Redan i höst planerar vi börja bygga den nya infarten till Max från Korsnäsvägen. Större ombyggnader gällande järnväg ska kunna starta hösten 2013.

Kommer Resecentrum att stå klart till skid-VM 2015?

– Ja, det både tror och räknar jag med.

Mer läsning

Annons