Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Ny ordförande i SPF Seniorerna Falun

Årsmötet 2018 i SPF Seniorerna Falun blev välbesökt. Föreningen är nu med sina cirka 2 340 medlemmar landets näst största SPF-förening. Det blir en helt ny ordförande som tar över efter Carlén, som flyttar till Öland.

Annons
Foto: Maria Bjerneby Häll. Anders Sätterberg, ny ordförande i SPF Seniorerna

Föreningens ordförande Herbert Carlén öppnade mötet med att berätta att han avgår som ordförande. Han nu lämnar Falun för att bosätta sig på Öland. Därefter utlystes en kort minnesstund för de medlemmar som har avlidit under året.

Under året har en hel del hänt i föreningen. Bland annat har samtal med kommunen inletts om föreningens initiativ för trygghetsboende. Tankar finns också om en för SPF Seniorerna och eventuellt andra pensionärsföreningar gemensam lokal för sammanträden och aktiviteter.

 Verksamhetsberättelsen för år 2017 visade att det har varit en livlig verksamhet med program och aktiviteter. Resultat- och balansräkning föredrogs jämte revisorernas rapport och godkändes. Styrelsen beviljades ansvarsfrihet. SPF Seniorernas årsavgift för 2019 beslöts vara 260 kr, varav 80 kronor går till den lokala föreningen.

Till ordförande för ett år valdes Anders Sätterberg, uppvuxen i Falun och tidigare administrativ chef inom Landstinget, och senare uppdrag som administrativ konsult.

Nya styrelseledamöter blev Annica Berg Staflin och Anders Runström. Övriga ledamöter omvaldes, liksom revisorerna.

Följande nya verksamhetsansvariga utsågs: Elsie Karlsson (Rese¬kommittén), Elsa Wolff (Studiekommittén) och Eva Grönlund (Patientråden).

Fem avgående funktionärer avtackades: Styrelsens ordförande Herbert Carlén, Bo Bävertoft (styrelsen), Gun Eriksson (styrelsen och Väntjänst¬kommittén), Ingalill Bergvall (Resekommittén) och Pia Ekström (Studie¬kommittén).

Föreningens sångkör sjöng och underhöll med flera fina melodier.

Gustaf Lagerby

Falu SPF-kör. Foto: Maria Bjerneby Häll.

 

Mer läsning

Annons