Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Makthavarna om storregion

/

Annons

Dalarnas Tidningar har under sommaren genomfört en enkät med landstingsledamöterna per e-post. Vi har ställt fyra frågor:

Stöder du Ansvarskommitténs förslag om större regioner?

Vilka landsting tycker du Västerbotten ska slås samman med?

Kan du tänka dig andra regionindelningar än nuvarande länsgränser?

Var tycker du regionsjukhuset ska ligga?

Nästan samtliga som svarat på frågan om vilka landsting Dalarna bör slås samman med, om förslaget om regionkommuner genomförs, vill slå ihop Dalarna med Gävleborg. Om De två nuvarande landstingsområden slås samman blir invånarantalet drygt 550 000, strax över den nedersta gräns Ansvarskommittén angett.

Men de flesta vill utvidga den nya regionkommunen med fler landsting. Uppsala med sitt regionsjukhus nämns av många. Också Västmanland och Örebro skulle kunna vara aktuella i en ny större regionkommun. Det skulle ge ett invånarantal på över 1,3 miljoner och ytterligare ett regionsjukhus inom gränserna.

Någon enstaka vill också ha med Värmland, liksom Södermanland i samma storregion. En av Sjukvårdspartiets ledamöter vill att Dalarna bildar region med Gävleborg och Jämtland, med regionsjukhus i Östersund.

På frågan om var regionsjukhuset ska ligga svarar de flesta att de som finns idag i Uppsala och Örebro ska fortsätta att vara det i en ny region. Ett par vill att Falun ska få ett regionsjukhus.

Irma Rönnbäck, m, är positiv till Ansvarskommitténs förslag. Men hon tycker staten ska ta över regionsjukhusen:

"Jag vill inte att dessa ska vara avgörande i en regionindelning och att man i första hand börjar med att se över de statliga verken och deras regionindelning."

Ulf Berg, m, tycker inte att sjukvården ska avgöra den nya regionindelningen:

"Tillväxten är det som är avgörande för hur det kommer att se ut i vår del av Sverige i framtiden. Denna fråga borde vara den som ligger till grund för hur regioner skall se ut."

"Demokratisk stordrift är inget att sträva efter", skriver Göran Engström, c. Han tycker att det krävs en folkomröstning innan en sådan här förändring kan genomföras:

"Det positiva är att det blir direktvalda fullmäktigeorgan och att den nuvarande regionala röran minskar".

Drygt hälften, 55 procent, av dem som svarat på enkäten kan tänka sig att ändra på nuvarande länsgränser om man inför nya regioner. En av tio är direkt emot. Ingen tänker sig dock att knoppa av någon del av Dalarna - det gör man däremot i Jämtland och Västernorrland, där flera kan tänka sig att införliva norra Dalarna och norra eller hela Hälsingland i en ny region.

Dalaledamöternas förkärlek för en sammanläggning med Gävleborg är besvarad av ledamöterna i Landstinget Gävleborg - de flesta där ser Dalarna som en given del av en ny regionkommun, antingen ensamma eller tillsammans med i första hand Uppsala och Västmanland. En majoritet av Gävleborgarna kan tänka sig att knoppa av hela eller delar av Hälsingland norrut, om Gästrikland går ihop med landsting söderut.

I Västmanland och Örebro är landstingsledamöterna inte lika självklart positiva till att inkludera Dalarna i en ny region. Många där vill att en sådan region ska innehålla landstingen runt Mälardalen. Men det finns också förespråkare för en större region norr om Mälaren, där både Dalarna och Gävleborg kan finnas med.

Peter Nordebo

Mer läsning

Annons