Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Kommunen svarar på Lotts stämning

Förre trafik- och fritidschefen Helén Lott stämde kommunen och vill att avskedet ogiltigförklaras.
Nu svarar kommunen.
Man yrkar på att hennes krav avvisas, att inget skadestånd kan komma i fråga och att hon ska betala rättegångskostnaderna.

Annons

I stämningen mot kommunen hänvisar Helén Lotts juridiska ombud framför allt till Lagen om anställningsskydd och menar att preskriptionstiden för ett avsked löpt ut. Att kommunen känt till de uppgifter som ligger till grund för avskedet i mer än två månader och därför inte äger rätt att hänvisa till dem.

Kommunens ombud svarar dock att arbetsgivaren måste ha utrett de omständigheter som kan läggas arbetstagaren till last och ha möjlighet till rättslig utredning innan tvåmånadersfristen kan börja löpa. Man hänvisar dessutom till att flera omständigheter som ligger till grund för avsked inkommit sent i processen och understryker att det inte krävs att dessa på egen hand ska utgöra grund för avsked. Enligt ombudet får man alltså mycket väl åberopa omständigheter som varit kända tidigare.

Man anför sedan att kommunstyrelsens ordförande Jonny Gahnshag (S) och kommundirektör Dan Nygren fick indikationer på att fel begåtts först i slutet av juli då DT  avslöjade avtalsförlängningen med Peab som skedde i strid med lagen om offentlig upphandling.

Tidigt i augusti fick sedan revisorerna vid KPMG i uppdrag att utreda saken och kommunen anför att man fått full kännedom om sakförhållandena först då utredningen offentliggjordes i början av oktober.

Man anser det vidare anmärkningsvärt att Helén Lott i sin stämningsansökan mest anser det vara en formalitet att hon valde att förlänga avtalet i strid med lagstiftningen och utan att meddela trafik- och fritidsnämnden. Inte minst mot bakgrund av att hon arbetat som chef under många år och tidigare tjänstgjort som ekonom och controller inom samma förvaltning.

Helén Lott redovisar i sin stämning ett antal kommunala avtal som tecknats utan upphandling och hänvisar till att det i sig inte är något ovanligt för Falu kommun. Något kommunen bestrider.

I stället konstaterar man att det vid enstaka tillfällen har begåtts fel och misstag, vilket oavsett orsak inte fråntar Helén Lott det ansvar hon burit i de aktuella fallen med Peab och NCC där hon tecknat förlängningar utan upphandling.

Men man anför också som skäl för avsked att medarbetare vid förvaltningen i stor omfattning låtit sig bjudas på resor och representation. Ett beteende som varit så omfattande att man talar om en kultur under Helén Lotts ledning där det ansetts tillåtet med alltför nära och inte objektivt försvarbara relationer med leverantörer och entreprenörer.

Kommunens juridiska ombud Tommy Larsson förklarar att han inte kan uttala sig utanför den juridiska processen och att man nu inväntar förhandling i tingsrätten.

– Tingsrätten kommer att sätta ut datum för muntlig förberedelse och sedan blir eventuellt förhandling kring förliknelse mellan parterna. Annars gissar jag att huvudförhandlingen kommer upp i tingsrätten omkring tidig höst.

Mer läsning

Annons