Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Inget bygglov för islamiskt center

Länsstyrelsen sa nej.
Och nu gör mark- och miljödomstolen det samma.
Byggnadsnämndens tidsbegränsade bygglov för bland annat ett islamiskt center i Norslundsskolans lokaler underkänns.

Annons

Det var i april 2011 som byggnadsnämnden i Falu kommun beslutade att bevilja ett tidsbegränsat bygglov för ändrad användning av skola till föreningsverksamhet i två fall och vävstuga i ett fall.

Bygglovet beviljades till och med den 30 juni 2013.

Beslutet överklagades av totalt 69 personer, som hade likalydande skrivelser. De ansåg att lokalerna, som bland annat uppgavs var tänkta att användas som moské, inte var anpassade för firandet av religiösa högtider och att trafiktrycket i området skulle bli för stort.

Länsstyrelsen i Dalarna kom med sitt beslut i juni, där man menade att ett tidsbegränsat bygglov är till för något som ska pågå under en begränsad tid, men att det inte var fallet i det aktuella ärendet.

I det läget valde Falu kommun att överklaga beslutet till mark- och miljödomstolen.

Till stöd för sin talan kom kommunen in med verksamhetsbeskrivningar för Falun Islamiska Center och Somalisk kulturförening samt yttrande från Brandskyddet AB.

Kommunen anförde i huvudsak att det var felaktig att bygglovsansökan gällde en moské. Lokalerna hyrs ut till föreningsverksamhet och på samma sätt hyrs lokaler ut till Dansa i Falun och Falu vävstuga.

I förra veckan kom mark- och miljödomstolen med sitt beslut och man väljer alltså att underkänna bygglovet.

Precis som länsstyrelsen anser domstolen att de sökta åtgärderna inte kan anses vara avsedda för något som bara ska pågå under en begränsad tid.

Kommunen har inte bestämt sig för om man ska överklaga beslutet, men håller också på med arbetet att ta fram en ny detaljplan, som tillåter olika användare.

Norslundsskolans lokaler skulle då kunna användas av föreningar, till kontor eller andra skoländamål.

Mer läsning

Annons