Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Hosjöskolan trygg - men med några brister

En trygg skola, där andan av att "alla får vara med", är påtaglig.
Så beskriver Skolinspektionen Hosjöskolan.
Men på några områden finns brister som måste åtgärdas.

Annons

Det handlar bland annat om hur de skriftliga omdömena till eleverna ser ut och att lärarna måste ha utbildning i de ämnen de undervisar i.

Som vi tidigare berättat har Skolinspektionen inlett sin stora granskning av alla Faluns skolor. Hosjöskolan fick besök av inspektionen tidigare i år.

Skolinspektionen har bland annat tittat på undervisning och lärande, trygghet och miljö, pedagogiskt ledarskap och personalkompetens.

Det visar sig att eleverna trivs på Hosjöskolan. Skolinspektionen tycker också att personalen samarbetar bra för att eleverna ska nå kunskapsmålen och att rutinerna för särskilt stöd fungerar.

Miljön på skolan beskrivs som trygg. Personalen arbetar förbyggande på olika sätt och ingriper snabbt om det blir konflikter.

Under lektioner, i korridoren och på skolgården, tycker Skolinspektionen att eleverna visar en vilja att samarbeta och respektera olikheter. Det är tydligt att skolan arbetar aktivt med frågor som respekt och omsorg.

De brister som Skolinspektionen hittar handlar bland annat om de skriftliga omdömena eleverna får. De ska beskriva elevens kunskapsutveckling i förhållande till de nationella kunskapskraven. Den kopplingen finns inte i alla ämnen, konstaterar Skolinspektionen, och kräver åtgärder.

I några ämnen räknar läraren bara upp vad klassen arbetat med under terminen. I andra finns personliga omdömen av typen " du får kämpa för dina kunskaper och det gör du bra".

Skolinspektionen konstaterar att rektorn redan uppmärksammat frågan och börjat jobba med den.

Hosjöskolans rektor har, enligt Skolinspektionen, mycket bra koll på nationella mål och vad som händer på skolan. Men det "systematiska kvalitetsarbetet" får kritik. Något som bland annat handlar om att följa upp skolans resultat och utvärdera dem i förhållande till nationella mål. Även här krävs åtgärder.

En tredje punkt som Skolinspektionen slår ner på är att all personal inte har utbildning i de ämnen de undervisar i.

På Hosjöskolan har alla klasser varsin ansvarig lärare, som undervisar i det mesta utom slöjd, idrott, musik och moderna språk. Ett medvetet val, med syftet att eleverna inte ska behöva möta så många olika lärare.

Följden har blivit att alla lärare inte har utbildning för alla ämnen de undervisar i. Något som skollagen inte tillåter.

Senast den 21 mars ska Hosjöskolan ha gjort något åt bristerna som Skolinspektionen hittat.

Mer läsning

Annons