Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Hastigheten sänks på landsbygden

2010 justerades hastigheterna i Faluns tätort.
Nu har turen kommit till tätorterna på landsbygden: Bjursås, Danholn, Enviken, Grycksbo, Linghed, Sundborn, Svärdsjö, Sågmyra och Vika.
– Till sommaren ska allting vara klart, säger trafikingenjör Mathias Westin.

Annons

Just nu ligger remissförslagen till nya hastigheter för de olika tätorterna ute på kommunens hemsida.

Men i dagarna går också brev ut till berörda vägföreningar och intresseföreningar för att ge alla chansen att ta del av remisserna och komma in med synpunkter.

– Klart är att 30 och 40 km/timmen är de hastigheter som vi i största utsträckning föreslår. 50 km/timmen försvinner helt, precis som det gjort inne i Faluns centrala delar, säger Mathias Westin.

Att inrätta nya hastigheter i landsbygdens tätorter är inget som görs över en natt.

Informationsträffar har genomförts i de berörda byarna där trafik- och fritidsförvaltningens företrädare presenterat förslag till nya hastigheter.

Synpunkter från boende och verksamma i respektive tätort har hämtats in och beaktats i de remissförslag som nu tagits fram.

– Mångas bra synpunkter har kommit fram under resans gång, det är många som varit väldigt engagerade. Men det finns också dem som helst sett att inga förändringar görs över huvud taget, säger Mathias Westin.

Fram till den 15 februari 2012 är förslagen till nya hastigheter ute på remiss och så länge har man på sig att komma in med synpunkter.

De nya hastigheterna är satta med hänsyn till gatans standard, säkerhet och funktion samt kunskap om hur mycket våld människokroppen tål vid krock.

I bostadsområden, vid skolor, i centrum och där det förekommer blandtrafik prioriteras alltid de oskyddade trafikanterna.

– En låg hastighet är alltid att föredra i dessa sammanhang, säger Mathias Westin.

Förslaget till nya hastighetsgränser är i korthet:

* 30 km/tim införs på gator med blandtrafik, i bostadsområden, vid skolor och i centrumgatorna.

* 40 km/tim införs på så kallade uppsamlingsgator (gator med funktionen att samla ihop trafik från bostads/lokalgator), på de flesta gator med busstrafik och vissa bostadsgator.

* 60 km/tim införs på infartsgator, övergripande huvudgator och vägar där gång- och cykelväg är separerad längs vägen.

– Vi har anpassat hastighetssystemet till dagens förutsättningar, säger Mathias Westin.

I februari-mars ska trafik- och fritidsnämnden kunna fatta ett beslut om de nya hastighetsgränserna och under sommaren kommer de första vägmärkena med de nya hastigheterna att sättas upp.

Mer läsning

Annons