Annons
Vidare till dt.se
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

Fågelmyra och Björnhyttan i näst högsta riskklass

Länsstyrelsen har tillsammans med sex tillståndspliktiga anläggningar inventerat och analyserat riskerna.
Två klassades som näst högsta riskklass, klass två med stor påverkan på människors hälsa och miljön. Det gäller avfallsanläggningarna Fågelmyra i Borlänge och Björnhyttan i Ludvika kommun.

Vare sig Björnhyttan eller Fågelmyra behöver göra en så kallad Mifo fas tvåutredning eftersom båda avfallsanläggningarna har tillstånd med efterbehandlingsplaner den dag anläggningarna läggs ned.

Sedan 1999 har länsstyrelsen i Dalarnas län identifierat och inventerat förorenade områden. Resultatet är att knappt 4000 potentiellt förorenade områden har lokaliserats i länet varav ca 1800 har inventerats och tilldelats en riskklass.

Flera gamla verksamheter har sanerats som Saxbergsgruvan, Falu gruva och nu gasverkstomtssaneringen i Falun.

2010 startade länsstyrelsen i Dalarnas län en genomgång av anläggningar som ligger under myndighetens tillsyn enligt naturvårdsverkets Mifo-metod.

Fågelmyra avfallsanläggning togs i drift 1977 och omfattar idag en återvinningscentral, mellanlagring av farligt avfall, deponi för icke farligt avfall samt deponi för aska/asbest och sortering, behandling och mellanlagring av brännbart avfall.

När deponin anlades gjordes ingen speciell bottentätning utan ett dräneringssytem anlades i syfte att fånga upp lakvatten under deponin. De gamla deponierna har täckts varpå nya har byggts ovanpå.

Avfallet som deponerats består främst av 992100 ton industriavfall från Stora Ensos pappersbruk i Kvarnsveden. Det antas att föroreningar med mycket hög farlighet förekommer som bly, kadmium, arsenik, klorerade lösningsmedel

Björnhyttans avfallsanläggning i Ludvika kommun startade 1976 och omfattar idag sortering och mellanlagring av återvinningsbart avfall samt farligt avfall, behandling av hushållsavfall. Man bedriver tillverkning av anläggningsjord ur avloppsslam och deponering. Tidigare höll man på med biologisk behandling av förorenade massor och oljeslam samt deponering av icke-farliga massor mellan 1977-2008. Deponin för icke farligt avfall skall vara sluttäckt 2015. Kontrollprogram på dagvatten och lakvatten visar på urlakning av bly, nickel och alifater.

Fyra anläggningar tilldelades riskklass tre med måttlig påverkan på människors hälsa och miljön, Bäckelundsverket i Borlänge, Dala Airport i Borlänge, Sifco ASC Sweden i Rättvikoch AB Habeo i Vansbro och utreds inte vidare.

I inventeringen arbetade länsstyrelsen och anläggningarna i projektform

– För efterbehandlingsgruppen är projekt en lämplig form för det framtida arbetet med inventering och undersökningar av förorenade områden. Kunskapsnivån inom gruppen blir dessutom högre genom att fler handläggare får inblick i ärenden och objekt vilka man annars inte skulle ha varit delaktig i. Genom att starta upp flera objekt samtidigt inom ramarna för ett projekt blir arbetsinsatsen för varje enskilt objekt mindre än om man gjort samma arbete genom traditionell tillsyn, summerar länsstyrelsens Christoffer Bruhn den senaste giftinventeringen.