Annons
Vidare till dt.se
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

Få anmälda kränkningar leder till kritik

Nära hälften av alla anmälningar som Skolinspektionen fått in under det senaste året från Dalarna handlar om kränkningar i skolan - i något fall också om sexuella trakasserier.
Men bara i vart femte av de utredda kränkningsfallen får kommunerna någon form av kritik.

Skolinspektionen (inklusive Barn- och elevombudet) har tittat på ett 50-tal anmälningar från 2011 och fram till nu som rör elever på skolor i länet.

Många anmälningar handlar om att elever får bristfälligt stöd i undervisningen, att en elev inte får byta klass, att det finns för få lärare - och att föräldrar får för lite information om hur det går för barnet i skolan.

Skolinspektionen konstaterar efter utredning att kommunerna följt bestämmelserna i många fall när det gäller sådana händelser. I några fall vill man att kommunen utreder ärendet, men går inte vidare med kritik.

Nära hälften av anmälningarna - drygt 20 fall - är relaterade till kränkningar, visar DT:s sammanställning av anmälningarna.

Men bara fyra av dessa anmälningar har renderat kommunerna någon form av anmärkning eller kritik.

Ett av de fallen handlar om att en elev fått utstå kränkningar, både verbalt och i form av utfrysning.

Kommunen har i sitt svar till Skolinspektionen konstaterat att insatser gjorts vilket lett fram till periodvisa förbättringar, men som inte blivit permanenta.

Barn- och elevombudet kritiserar kommunen och utdelar en anmärkning.

I ett annat fall uppger anmälaren att en lärare kränkt en elev i samband med betygsättning.

Kommunen har utrett saken och vidtagit åtgärder, bland annat mot läraren och samtal med de inblandade.

Barn- och elevombudet konstaterar att kommunen åsidosatt sina skyldigheter enligt skollagen, men att man inte gör ytterligare ingripanden.

Skolinspektionen konstaterar i ett tredje fall att två elever känt sig kränkta av andra elever.

Men inspektionen menar att det inte är visat att eleverna kränkts av personal, men framhåller vikten av att personal på en skola tänker på att inte uttrycka sig på ett sådant sätt som elever kan uppfatta som kränkande.

Inspektionen (Barn- och elevombudet) menar att skolan brustit i saken och förelägger kommunen att vidta åtgärder för att avhjälpa bristerna.

En elev har kränkts i fem år, kränkningarna har varit både verbala och fysiska, står det i en anmälan.

Kränkningarna har bland annat bestått i att eleven jagats och blivit slagen med pinnar. Andra elever har också tagit stryptag på eleven.

Kommunen har - enligt inspektionen - brustit i sina skyldigheter att utreda uppgifter om kränkande behandling och trakasserier. Kommunen måste nu se över skolans rutiner för att säkerställa att sådana incidenter utreds.