Annons
Vidare till dt.se
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

Extremt höga värden av uran i vattnet

RÄTTVIK/LEKSAND Halterna av uran i enskilda brunnar i framför allt i Rättvik är anmärkningsvärt höga. Även i Leksand finns förhöjda värden, men i Rättvik är halterna uran i drickvattnet bland de hösta i Sverige.

Länsstyrelsens vattenförsörjningsplan för Dalarna visar att just Siljansringen och framför alt Rättviks kommun uppvisar höga värden av uran i vattnet. Det finns inga officiella gränsvärden för uran i grundvatten. Livsmedelsverket har rekommendationerna att uranvärden i dricksvatten bör understiga 15 mikrogram per liter vatten. I Rättvik har halter på 1280 mikrogram per liter vatten uppmätts.

Jan Larspers, Länsstyrelsen Dalarnas miljöenhet påpekar att det gäller enskilda borrade brunnar, inte jordbrunnar eller det kommunala vattnet.

Över hälften av de testade enskilda brunnarna i Leksands och Rättviks kommuner hade för höga uranhalter och de båda kommunerna finns även bland dem med störst andel brunnar med mycket radon.

I Leksand finns 600 enskilda brunnar, 29 av den har testats och 26 procent av dem har värden över 15 mikrogram per liter vatten. I Rättviks finns totalt 1700 enskilda brunnar av dem har 99 stycken testats och 56 procent av dem visade anmärkningsvärt höga halter av uran.

– Uran är ett grundämne som förekommer normalt och även radon som är en gas i vatten. Radon i vatten försvinner när vattnet spolas i duschen eller vattenkranen.

– Dalarna och Siljansringen har mycket höga halter av uran och det är fastighetsägarnas eget ansvar att eventuellt vidta eventuella reningsåtgärder, ett alternativ kan vara att koppla in kommunalt vatten, säger Jan Larspers, Länsstyrelsen.

– Vi har bland de högsta värdena i landet vad gäller uran och det är svårt att säga vilken hälsoeffekt det kan ha. Det man vet på försök på djur är att njurfunktionen kan bli nedsatt och det är inte strålningen från uran som är skadlig för njurarna utan dess kemiska struktur, säger Martin Clarstedt, enhetschef på kommunen miljö- och byggförvaltning.

– Miljö - och byggkontoret hjälper kommuninnevånare med råd och provtagning för att mäta halterna av uran i dricksvattnet. Att rena radon är en enklare process, efter som radon övergår i gasform när vattnet luftas. När det gäller uran kan byte av vattentäkt, byte till kommunalt vatten eller installera ett filter vara några alternativ, säger Martin Clarstedt.

– WHO har nyligen rekommenderat en referensnivå på 30 µg/l, mikrogram per liter vatten. I Sverige ligger halterna ofta över 30 µg/l på grund av uranhalten i berggrunden. Något gränsvärde för uran har vi inte ännu, däremot en rekommendation på max 15 µg/l. Njurarna är de organ som tar skada vid intag av uran, säger Emil Bengtsson Strålskyddsinstitutet.