Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Exploateringsavtal klart för nytt bostadsområde

/
  • Vid Kungsgårdsvägen, skogspartiet till vänster på bilden, är det meningen att det nya bostadsområdet ska byggas. 300 nya bostäder ska det bli.

Falu kommun skriver nu exploateringsavtal med Kopparstaden, Klövern Henrik AB och Klövern AB för nya bostäder vid Kungsgårdsvägen.
– Det handlar om 300 nya lägenheter, säger kommunalrådet Mats Dahlström (C).

Annons

Kommunstyrelsens utvecklingsutskott valde vid sitt senaste sammanträde att anta den nya detaljplanen för bostäder vid Kungsgårdsvägen.

Planen syftar till att möjliggöra ny bostadsbebyggelse i de östra delarna av Dalregementsområdet, och möjliggör en flexibel disponering men förordar en struktur som utgår från trädgårdsstadens karaktär, det vill säga tydliga gaturum, relativt småskalig flerbostadshusbebyggelse med inslag av rad-/kedjehus och överlag 2-3 våningar men med möjlighet till inslag av något högre bebyggelse.

Planförslaget medger uppförande av cirka 300 nya bostäder.

– Vi vet att det har funnits synpunkter på hur trafiksituationen ska lösas i området, om det nya bostadsområdet blir verklighet. Men vi tror att det ska gå att hantera på ett bra sätt, säger Mats Dahlström.

Ksu valde också att säga ja till de exploateringsavtal som Falu kommun skriver med Kopparstaden, Klövern Henrik AB och Klövern AB.

Exploateringsavtalen reglerar bland annat utbyggnad av allmän plats, överlåtelse av mark för allmän plats från kopparstaden och Klövern till kommunen och principer för omhändertagande av dagvatten.

I exploateringsavtalen finns en preliminär tidsplan som innebär att utbyggnad av allmän plats startar 2017.

– Det kanske inte bli så att allt byggs med en gång, men vi vet också att efterfrågan på nya bostäder är stor i Falun. Förhoppningen är därför att bygget ska kunna komma i gång ganska snart, säger Mats Dahlström.

Annons