Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Elöverkänsliga har rätt till stöd

/
  • Det finns bevis för att elektromagnetisk strålning orsakar ohälsa, skriver Minna Orvokki Halminnen.

Annons

Kommentar till Pernilla Ohlins ledare den 28/11 om elöverkänslighet:

Även elöverkänsliga har rätt att leva och bo som andra. Mobilstrålning utgör miljöfarlig verksamhet om strålningen utgör en olägenhet för omgivningen. Särskild hänsyn ska tas till känsliga personer, det slås fast i miljöbalken.

Naturlig strålning, exempelvis från solen, är opulsad, vilket motsvarar 0, 000 000 000 000 01 watt/m2, jämfört med teknisk strålning som ligger på 0,01 watt. Ju större skillnad mellan naturlig och teknisk strålning, desto större ohälsa.

Runt 200 000 människor i Sverige lider av elöverkänslighet. Om någon ska behöva flytta på grund av en sändare måste i så fall ett lågstrålande område för drabbade upprättas.

Elöverkänslighet är ett erkänt miljörelaterat funktionshinder sedan 1987. Enligt bland annat socialtjänstlagen ska en kommun verka för att människor som lider av svårigheter i sin livsföring ska få möjlighet att delta i samhället som alla andra.

En viktig aspekt när man tillfrågar experter är huruvida dessa är oberoende eller inte. PO:s påstående att det inte finns forskning som bevisar att elektromagnetiska fält ger de symptom som elöverkänsliga säger sig lida av, är fel. Förutom en färsk studie som visar objektiva bevis på hjärtstörningar förknippade med trådlös elektromagnetisk strålning, så finns det över 1 500 samlade vetenskapliga rapporter som påvisar hälsoriskerna med densamma.

Minna Orvokki Halminnen

samhälls- och beteendevetare

Svar direkt: Både tunga aktörer som Världshälsoorganisationen och Socialstyrelsen säger att det saknas bevis för att de symptom som elöverkänsliga säger sig lida av har med elektromagnetisk stålning att göra.

Omfattande och upprepade blindtester visar att elöverkänsliga inte kan säga om elen är av eller på. Även undersökningar av långsiktiga effekter har gjorts, bland andra av psykologiforskaren James Rubin från Kings College i London. Inte heller de påvisade att elektromagnetisk strålning låg bakom besvären. Däremot fanns tecken på att försökspersonerna led av så kallad noceboeffekt, psykiskt triggade besvär.

Personer som anser sig vara elöverkänsliga har säkerligen sämre livskvalitet; men om detta beror på strålning eller inte går inte att säga. Därför är det märkligt att Mora kommun väljer att ignorera fakta.

Pernilla Ohlin,

ledarskribent

Annons